Státnicemi měli uzavřít svá akademická léta, konkrétně v navazujícím magisterském programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo a politologii. A jít k nim zatím stále nemohou.

Právnická fakulta totiž zapomněla zažádat o obnovu akreditace oboru. Studenty proto prostě a jednoduše nezkouší. Jinak by porušila zákon.

„20. července tohoto roku pozbyla platnost akreditace zmíněného magisterského studijního programu,“ řekla Právu Helena Müllerová, mluvčí ministerstva školství.

Podle zákona nemůže VŠ studijní program, který není akreditovaný, uskutečňovat. „Tedy poskytovat výuku, konat zkoušky a udělovat tituly,“ vysvětlila Müllerová.

„Akreditace skončila v červenci, o novou fakulta zapomněla požádat. Studenti proto nemohli dělat ani státnice v zářijových termínech,“ potvrdil pro ČTK rektor olomoucké univerzity Lubomír Dvořák. Je prý otázkou, zda za to může děkanka Milana Hrušáková, která je teď mimo republiku, nebo proděkan.

Výuka evropského práva na právnické fakultě od nového akademického roku pokračuje, jen se zde nezkouší. Situace se dotýká dvou ročníků. Kancléř univerzity Rostislav Hladký pro Právo uvedl: „Už jsme udělali kroky, které vedou k narovnání.“

Rozhodne komise

Podle Hladkého není už možné zažádat o prodloužení akreditace, a proto fakulta podala na ministerstvo školství žádost zcela novou.

„Nejbližší zasedání akreditační komise se koná 25. až 26. listopadu. Pokud komise vydá k žádosti souhlasné stanovisko, ministerstvo rozhodne o udělení akreditace,“ vysvětlila mluvčí Müllerová. Doplnila, že v současnosti ministerstvo zjišťuje, jakým způsobem univerzita danou situaci řeší.

V případě, kdy k podobné situaci dojde, by podle ministerstva měla vysoká škola studenty převést do podobného studijního programu, který má akreditovaný. Jenže žádný takový na právnické fakultě není.

„Pokud by studenti studovali v neakreditovaném studijním programu, pozbývají status studenta,“ upozornila však Müllerová.

Děkanku Hrušákovou jmenoval rektor Dvořák děkankou letos v lednu. Zvítězila ve druhých volbách akademického senátu fakulty a v čele fakulty stála zatím dočasně. Původního vítěze Ivo Benedu odmítl rektor loni uvést do funkce. Při nástupu přál Dvořák Hrušákové, aby fakultu posunula do pomyslné dospělosti především akreditací doktorského studia.