Naposledy mu koncem května zamítla návrh prodloužení styku s Honzíkem o prázdninách tak, aby ho Skrbek mohl vzít k moři. Zakázala mu dokonce synovi přes prázdniny telefonovat na mobil, který mu koupil.

Rozzuřený otec se proto v těchto dnech obrátil se stížností na soudkyni přímo k ministru spravedlnosti a je rozhodnut spor dovést až před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Tvrdí, že Šmídová je vůči němu podjatá a že ho jako otce diskriminuje. Stěžuje si ministrovi také na neúměrně dlouhé rozhodování odvolacích soudů. „Porušuje svými rozhodnutími mezinárodní závazky České republiky, konkrétně Úmluvu o právech dítěte,“ řekl Právu Skrbek. „Chtěl jsem ho jen vzít k moři, to by mu prospělo. Takhle to ale vinou soudkyně nepůjde,“ dodal.

Zjistit důvody, které soudkyni při rozhodování vedly, je však nemožné. „Nemohu vás na ni ani přepojit, máme to zakázané,“ odrazila včera snahu Práva získat vyjádření soudkyně Šmídové pracovnice informační kanceláře soudu Prahy 2.

Otec: posudky v můj prospěch

Podle Skrbka prý rozhodla zamítavě i přesto, že měla opakovaně k dispozici odborné posudky opatrovníka, dětského psychologa, ošetřující lékařky malého Honzíka i vedoucí humanitního odboru městské části Prahy 2. Všechny přitom hovořily ve Skrbkův prospěch.

„S ohledem na naše zkušenosti se právem domníváme, že k mimosoudní dohodě mezi oběma rodiči nedojde. Proto nejvhodnějším prozatímním řešením dané věci spatřujeme v předběžném rozsudku soudu,“ píše se ve stanovisku radnice Prahy 2, zaslaném soudkyni Šmídové. To ale právě Šmídová smetla svým usnesením znovu ze stolu.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Jitka Zinke přijetí Skrbkovi stížnosti potvrdila. „Je v zájmu ministra, aby celá věc byla vyřízena co nejrychleji. V tuto chvíli ale nemůžeme říci, kdy k tomu dojde,“ řekla Právu. Situaci podle ní komplikuje skutečnost, že stížnost je podaná na celý průběh rozhodování soudu o osudu malého Honzíka.

„Vzhledem k příslušnosti proto bude tato část stížnosti postoupena k přímému vyřízení předsedovi Městského soudu v Praze,“ sdělila Zinke. Do té doby je podle ní předčasné předjímat další postup vůči soudkyni. „Rozhodnutí je v jeho kompetenci,“ dodala.

Vyřešení žádosti Skrbka o střídavou péči přitom soudkyně není schopná dokončit už celé tři roky. „Tím, že bráníme styku svého dítěte s jeho druhým rodičem, neubližuje jen jemu, ale vážně poškozuje psychický stav i samotného dítěte,“ řekla Právu dětská psycholožka Vendula Tylová.