"Tak jako desetitisíce jiných lidí v té době pobírala i naše rodina přídavky na děti, bydlení, sociální příplatek a rodičovský příspěvek, který nám vyměřila správa sociálního zabezpečení na základě doložených příjmů,“ uvedl vicepremiér.

"Pokud jsme z těchto prostředků našetřili i na charitu, může to sice někomu připadat nepochopitelné, ale je to součást životního stylu, kterým jako křesťané žijeme. Církev u nás má ostatně dlouhou zkušenost s tím, že nejštědřejšími dárci na charitativní účely bývají často lidé s průměrnými až podprůměrnými příjmy,“ dodal.

Podle Čunka byly v inkriminovaných letech lidem s nejnižšími příjmy poskytovány dávky sociální péče z titulu zákona o sociální potřebnosti, obecně známé jako "dávky do životního minima“. "Tyto dávky samozřejmě naše rodina nikdy nepobírala,“ prohlásil Čunek.

Dávky jsou určeny rodinám se zhrošenou sociální situací

Sociální příplatek a příplatek na bydlení, které Čunek potvrdil, mají podle zákona pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečením potřeb jejich dětí. Tyto dávky reagují na zhoršenou sociální situaci rodiny. Na sociální příplatek mají nárok pouze rodiny, jejichž čistý příjem byl v předchozím kalendářním čtvrtletí nižší než dvojnásobek životního minima. Nejde tak přímo o dávku v hmotné nouzi, o sociální dávku však zcela jistě.

Přestože Čunek v letech 1996 a 1997 pobíral tyto všechny sociální dávky a daroval ještě desetitisíce církvi, tak hned další rok uložil v bankách celkem 3,5 miliónu korun. Tvrdí, že v roce 1998 mu 1,5 miliónu půjčil bratranec a 1 milión rodiče. Zbývající 1 milión údajně našetřili společně s manželkou, a to i přesto, že dva roky předtím jim vyplácel peníze sociální úřad.

Čunek ve svém prohlášení uvedl, že opakovaně prokázal, že všechny sociální dávky pobíral v souladu se zákonem. To však Právo nikdo nezpochybnilo. „Podle tehdy platného zákona dávky vyměřovala a vyplácela správa sociálního zabezpečení z příjmů, a nikoli z majetku,“ uvedl. Pravdivost jeho slov podle něho potvrdilo i policejní vyšetřování, které ve věci údajného zneužití dávek bylo vedeno a uzavřeno s tím, že se žádný takový skutek nestal.