Vyplývá to z celosvětového průzkumu finanční skupiny AXA, který sledoval postoje a názory pracujících a důchodců ve 26 zemích.

S odchodem do důchodu až po sedmdesátce počítají v Česku především mladí lidé. Tento názor je podle mezinárodního srovnání ojedinělý nejen ve střední a východní Evropě, ale téměř na celém světě. Déle si po dosažení důchodového věku přejí pracovat jen Japonci.

Pracovat i po dosažení důchodového věku se ale nakonec podaří pouze asi pětině českých důchodců. O ostatní nemají zaměstnavatelé zájem.

Nejdéle chtějí pracovat Pražané

V Praze a středních Čechách je dokonce procento těch, kteří chtějí pracovat i po dosažení důchodového věku, podstatně vyšší než ve zbytku republiky. V tomto regionu má zájem dělat po dosažení věku pro důchod dokonce 74 % ekonomicky aktivní populace. Skutečně práci i v důchodu nalezne 34 % důchodců.

Podle průzkumu skupiny AXA problém s posunem hranice odchodu do důchodu na 65 let nemá zejména mladší část české populace. Lidé do 40 let si uvědomují, že pozdější odchod do důchodu je nutný. Starší pracující – lidé ve věku od 41 do 50 let – ale více jak v 78 % s pozdějším odchodem do důchodu nesouhlasí.

„Tento velký procentní rozdíl může být do jisté míry dán právě věkem dotázaných a aktuálností otázky odchodu do důchodu. Zatímco mladší občané považují důchodový věk za něco vzdáleného, starší lidé by neradi pracovali déle a na důchod se již těší a připravují,“ uvedl Pavel Trávník, vedoucí úseku penzijního připojištění finanční skupiny AXA.

V Evropě běžné předčasné důchody

I když předčasné odchody do penze jsou v Česku trnem v oku ekonomům a politikům, protože zhoršují bilanci penzijních účtů, ve vyspělých evropských zemích je situace jiná.

V západní Evropě je běžné, že více než 50 % lidí odchází do předčasného důchodu. V Kanadě se pak dokonce jedná o 84 % obyvatel.

 „Česká republika má poměrně striktně zákonem vymezeno penále v podobě trvalého snížení vypláceného důchodu při předčasném odchodu do důchodu. Proto si většina lidí rozmyslí, zda se jim ty potenciální tři roky důchodového věku navíc oproti oficiální hranici finančně vyplatí. Tyto tři roky navíc představují trvalé snížení důchodu až o 11 procent,“ vysvětlil Trávník.

Podle analytiků předčasný odchod do penze v západní Evropě ovlivňuje především nedostatek pracovních příležitostí pro starší občany. V Česku je předčasný odchod do penze často motivován obavou ze ztráty zaměstnání. Nižší předčasný důchod bere řada starších lidí v Česku jako menší zlo, než např. v 57 letech obcházet úřady práce.

Zájem o práci i v důchodovém věku je v ČR motivován především ekonomicky, protože starší lidé se potřebují finančně zabezpečit před předpokládaným růstem cen zejména v oblasti bydlení, potravin a energií.

Pokud dojde po odchodu do důchodu u občanů k prudkému poklesu příjmů na zhruba 42 procent jejich původní mzdy, výrazně to mění jejich životní způsob i možnosti, shodují se analytici. Penze přitom v Česku tvoří z 95 % jediný zdroj příjmů důchodců do konce jejich života. Že nadšení z práce by u starších polevilo, kdyby je do práce nehnaly obavy z chudoby a společenské izolace, potvrzuje, že po zrušení souběhu penze a platu by dvě třetiny pracujících důchodců uvažovaly o ukončení práce.

Zaměstnavatelé to vidí jinak

Zájemci o práci ve věku kolem 55 až 60 let mají především problém se v práci udržet či nějakou novou získat. Podle průzkumu společnosti Markent to potvrzuje 79 procent dotázaných, kterým v době průzkumu bylo 60 až 64 let a 89 procent pracovníků ve věku 50 až 59 let.

Podle průzkumů této společnosti si 39 procent mladých do 19 let a 32 procent zaměstnanců ve věku 32 až 49 let dokonce myslí, že lidem v důchodovém věku by se dál pracovat mělo dokonce zakázat. Pouze pro 11 procent firem jsou pracovníci starší 50 let atraktivní. Jedná se většinou o nepodnikatelské subjekty, instituce s převážně českým kapitálem a organizace z odvětví zemědělství a lesnictví. To nepřímo potvrzuje, že zaměstnavatelé jsou přesvědčení, že se jim starší pracovníci prostě nevyplatí.

"Nedostatek pracovních sil v Česku může vyřešit větší zaměstnanost seniorů,“ řekl ale při čtvrtečním hodnocení ekonomiky České republiky Ángel Gurría, generální tajemník OECD.