„Dovolím si na Vás, vážený pane předsedo vlády, apelovat v tom smyslu, aby nebyl Německý řád ve svých oprávněných nárocích z připravovaného restitučního zákona vyloučen a aby tak nedošlo ke spáchání další velké křivdy,“ napsal velmistr.

Připravovaný zákon počítá sice s tím, že všechny zaregistrované řády a kongregace římskokatolické církve budou moci požádat o vydání majetku, který je nyní ve vlastnictví státu. Budou ale muset doložit, že nemovitosti vlastnily v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.

Řád přitom přišel o majetky už před druhou světovou válkou, kdy mu je zabavili nacisté a řád rozpustili. Po válce majetek zabral čs. stát. Řád se ale začal o majetek soudit.

V roce 1948 tehdejší Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí, jimiž se majetek řádu převáděl do rukou státu, jako nezákonná a neodůvodněná. Verdikt však nebyl kvůli nástupu komunistů nikdy řádu ani úřadům doručen. O majetek na severní Moravě se němečtí rytíři začali soudit znovu v 90. letech. Zatím bezúspěšně.

Na řadě je soud

Řád nyní chce, aby byly v zákonu jasně definovány majetkové křivdy a že o majetek může žádat i ten, komu bylo ve vymezeném období znemožněno domáhat se vlastnického práva. „My máme strach, že přijde soudce a řekne, kde to v tom zákonu je? Vy jste to v roce 1948 nevlastnili, a proto na to nemáte nárok,“ řekl Právu zástupce české provincie řádu Metoděj Hofman.

Podle Jakuba Kříže z církevního odboru ministerstva kultury zákon obecně pamatuje i na to, že někomu bylo znemožněno domáhat se vlastnického práva, ale že nemůže rozsoudit dosavadní spor. „My jsme napsali zákon obecně a vztahy ke konkrétním osobám musí vyřešit moc soudní,“ podotkl Kříž. Dodal, že pokud budou rytíři chtít udělat nějakou změnu, musí se obrátit se na některého z poslanců, aby podal pozměňovací návrh.

O církevních restitucích by měl v nejbližších týdnech začít jednat parlament. Návrh zákona počítá s tím, že církvím se místo dvou třetin nevráceného majetku vyplatí 83 miliard, což v 60letém splátkovém kalendáři znamená s úroky 270 miliard korun. Zbývající třetina majetku bude fyzicky vrácena katolickým řádům a kongregacím. Pokud zákon projde v parlamentu, budou mít řeholníci rok na to, aby se o majetek přihlásili.

Zákon však kritizují sociální demokraté a komunisté. Výhrady mají i někteří poslanci ODS.

Německý řád se prohlašuje za pokračovatele Řádu německých rytířů, vzniklého jako špitální řád v roce 1190 za třetí křížové výpravy. Velmistr řádu sídlil až do roku 1939 v Bruntále.