Vaculík se domníval, že odložením jeho trestního oznámení byla porušena jeho ústavou zaručená práva. Ústavní soud však dospěl k závěru, že se tak nestalo.

Bylo sice zastaveno trestní stíhání, ale herec mohl využít svého práva podat civilní žalobu na ochranu osobnosti u příslušného soudu.

„Otázka předpokladu stíhatelnosti nepatří do základních práv a svobod. Trestněprávní postih nemůže sloužit jako prostředek nahrazující prosazování práv jednotlivce v oblasti soukromoprávní,“ vysvětlil mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil důvod, proč soud hercovu stížnost odmítl.

„Odmítnutí ústavní stížnosti neznamená, že poškozený herec se nemůže domoci svého práva. Bude jen muset podat civilní žalobu na ochranu osobnosti a nést důkazní břemeno, zatímco v trestním stíhání by důkazy o pomluvě celebrity opatřovaly orgány činné v trestním řízení na útraty státu,“ vysvětlil situaci právník Josef Daler, podle kterého trestní oznámení tohoto typu v poslední době doslova zavalují státní zastupitelství. Těm pak nezbývají kapacity na řešení závažných kauz.