Předloha z dílny ministra kultury Václava jehličky (KDU-ČSL) například umožňuje krajskému úřadu udělit pokutu až do výše 4 milióny korun, pokud podnikatel neudržuje národní kulturní památku v dobrém stavu, nechrání jí před ohrožením nebo ji zničí.

Stejná pokuty by hrozila v případě, kdy by došlo k restaurování památky bez závazného stanoviska krajského úřadu a v případě pokusu vyvézt památku do zahraničí bez souhlasu ministerstva kultury.

V současné době lze za takové jednání podle platného zákona z roku 1987 uložit pokutu mnohem nižší - 500 tisíc korun. V platné předloze je ještě dokonce uvedena pokuta v bývalých československých korunách, v Kčs.

V případě majitelů památek se zvyšuje maximální pokuta u poškození kulturní památky z 10 tisíc korun na 2 milióny korun, v případě národní kulturní památky z 50 tisíc korun na 4 milióny korun.

Menší zátěž pro obyvatele památkových zón

Novela, kterou se ve středu Sněmovna zabývala, také přesouvá v oblasti památkové péče některé kompetence z ministerstva na kraje a snižuje administrativní zátěž lidí, žijících v památkových zónách. Podle ministra Jehličky v současné době musí žádat o speciální povolení i lidé, kteří sice žijí v památkové zóně, ale přitom bydlí v domě například z 50. nebo 60. let.

"Chce-li si takový člověk opravit bytové jádro, musí žádat o povolení stejně, jako kdyby chtěl opravovat renesanční fasádu," upozornil Jehlička. Novela podpořila ve Sněmovně i opozice. "S tím materiálem souhlasím a děkuji za něj," uvedl bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Komunista Miroslav Grebeníček chtěl sice původně navrhnout zamítnutí předlohy, ale rozmyslel si to. Připomínky chce řešit ve druhém čtení pozměňovacími návrhy.