„Předpokládám, že občané České republiky budou moci bez víz cestovat v říjnu nebo v listopadu letošního roku,“ prohlásil ministr pro vnitřní bezpečnost USA Michael Chertoff, jenž dokument podepsal za svoji vládu, a řekl, že o poplatcích za elektronickou autorizaci cesty, jež bude povinná, se neuvažuje.  

„Cítím to jako naplnění snu několika generací Čechů,“ prohlásil po ceremonii premiér Mirek Topolánek. Vysoce ocenil úsilí, které vynaložil prezident George W. Bush, jenž v Tallinu v listopadu 2006 slíbil prosadit změny. Jeho úsilí přispělo k loňské změně příslušného amerického zákona.  

Česko se podle premiéra stalo vůči USA průkopníkem pro další země EU. „Vzali jsme osud do vlastních rukou a nezapomněli jsme na ostatní,“ zdůraznil.
 

Kruhy EU vyjadřovaly skepsi nad objemem osobních dat požadovaných původně v memorandu americkou stranou, nicméně podle diplomatických zdrojů od výhrad neupouštěly ani po ujištění, že ČR neporuší své unijní závazky.
 

Bez výčtu osobních dat

Memorandum výčet požadovaných osobních dat neobsahuje , hovoří pouze o životopisných a biometrických údajích. V preambuli i v textu zdůrazňuje, že strany berou ohled na závazky České republiky vůči EU a evropskému právu.
 Podle dosavadního ujednání mezi USA a EU z 26. července 2007 (PNR) jde o předáváni celkem 19 údajů o každém cestujícím včetně čísla pasu.  

Americký ministr Chertoff na otázku Práva popřel, že by se uvažovalo o údajích z trestního rejstříku, daňová přiznání či data rodinných příslušníků. Připustil však, že zahrnuty mají být údaje, pokud někdo spáchal závažný trestný čin.
 Ministr Langr uvedl, že objem dat nepůjde nad rámec toho, co bylo ujednáno mezi USA a Unií a obě strany budou  chránit osobní údaje v souladu se svým tuzemským právem a svými mezinárodními závazky.  

Memorandum nicméně hovoří také o tom, že strany hodlají shromažďovat, analyzovat a sdílet podrobnější informace o cestujících v souladu s vnitrostátním právem a to samé, pokud jde o unijní rámec PNR

Celý text memoranda čtěte zde

USA naznačují, že víza by mohla padnout do konce roku . Po možném zrušení vízové povinnosti sice odpadne procedura s pohovorem žadatelů o vstup do USA na americkém konzulátu, ale Spojené státy budou dostávat na základě memoranda ještě před vycestováním konkrétní osoby její vybrané osobní údaje.

Na jejich základě americké úřady zváží, zda je dotyčný způsobilý pro vstup do země, zda není na seznamech lidí podezřelých z terorismu či z porušování migračních zákonů.