V únoru se bude volit prezident republiky. Který z kandidátů má podle vás větší šanci, Václav Klaus, nebo Jan Švejnar?

Mnohonásobně jsem odmítl vyjádřit se novinářům k této otázce – z prostého důvodu, že už téměř rok nevidím důvod, proč bych se vyjadřoval k věcem veřejným, poté co jsem se stal doživotním nestraníkem. Nicméně mohu potvrdit své předchozí vyjádření, kde se domnívám, že Václav Klaus je dobrý prezident. A vždy jsem dodával, že s ním v řadě oblastí nesouhlasím. V poslední době bych mohl jako příklad uvést názor na Kaplického Národní knihovnu na Letné. Ale myslím si, že si můžeme vážit i člověka, s nímž nesouhlasíme.

Pokud jde o Švejnara, znám ho velmi málo, vím, že mně před několika týdny volal a projevil přání přijet na Vysočinu, ale právě proto, že ho znám velmi málo, nepovažuji za korektní se k jeho ambicím a k jeho kandidatuře jakkoliv vyjadřovat.

Je zřejmé, že v osobě Jana Švejnara zhmotňují naděje dlouholetí protivníci Václava Klause. Není škoda, když se volba prezidenta mnohdy zužuje pouze na negativní vymezení vůči Klausovi a takřka chybí věcná tematika?

Já bych byl zastáncem přímé volby prezidenta, kde by tyto otázky odpadly. Ale zastávám poněkud cynický názor, který spočívá v tom, že přímá volba prezidenta by vyžadovala ústavní změnu, změna ústavy by vyžadovala kvalifikovanou většinu v parlamentu a samozřejmě ta strana, která kvalifikovanou většinu již má, může prosadit svého kandidáta v parlamentu, a proto přímou volbu nepotřebuje.

Zatímco strany, které tu většinu nemají, budou dlouho, a obávám se, že i marně, volat po přímé volbě. A kdyby přímá volba byla, opakuji, veškeré disputace by odpadly.

Při volbě prezidenta v roce 2003 ČSSD nakonec oficiálně podpořila Jana Sokola, kandidáta vyhovujícího především politikům „unionistického typu“. Sokol neuspěl a ČSSD vstoupila do období nestability. Teď se ČSSD oficiálně vyslovila pro Švejnara, který má podobnou podporu. Co si o tom myslíte?

Víte, mně připadá poněkud komické, jestliže levicová strana navrhuje pravicového kandidáta. Ale vzhledem k tomu, že již nejsem členem sociální demokracie, nemám právo se k této otázce hlouběji vyjadřovat. Pouze bych dodal, že jestliže se nenajde výrazná levicová osobnost na české politické scéně, je to svědectví tragédie nikoli mocenského úsilí, ale programového úsilí české levice a české sociální demokracie zvláště.

Čím se nyní na Vysočině vlastně zabýváte?

Mluvil jsem s několika funkcionáři kraje Vysočina na téma zelených bláznů, kteří objíždějí starosty vysočinských obcí a pokoušejí se znešvařit krásné panoráma Vysočiny hnusnými a ekonomicky neefektivními větrnými elektrárnami. Dodal bych pouze, že můj přítel a ministr životního prostředí v mé vládě Miloš Kužvart je předseda spolku proti větrným elektrárnám, zdůrazňuji, proti větrným elektrárnám, protože je to jeden z největších nesmyslů, který může tomuto kraji, který miluji, velice uškodit.

Nedávno televize uvedla dokumentární film od Roberta Sedláčka o vás. Jaký máte názor na dopad toho filmu? Jak se na to dívají lidé na Vysočině?

Dostal jsme řadu dopisů, které byly k mému překvapení vesměs pozitivní. A jsem velmi rád, že lidé z mého nejbližšího okolí tady na Vysočině se dokonce na základě filmu vypravili i ke studánce u pramenů Oslavy, a dokonce výlet udělali na Silvestra.

Film, natočený na Sedláčkovu žádost, chápu jako přátelskou tečku za svou politickou kariérou, jako rozloučení s veřejností. Jsem velmi rád, že ta je ve většině případů přijala příznivě.