Předseda Ústavního soudu v pondělí upozornil, že soud není schopen na všechny tyto dopisy odpovídat. Nehledě k tomu, že mu takovou kompetenci k vyřizování stížností občanů ani Ústava ČR nesvěřila.

„Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byl u Ústavního soudu navržen skupinou poslanců ke zrušení pro rozpor s ústavním pořádkem. Ústavní soud tento návrh přednostně projedná, přičemž je třeba zdůraznit, že jediným kritériem pro jeho rozhodnutí může být právě pouze posouzení ústavnosti napadené reformy. Sociální nebo politické aspekty napadené právní úpravy včetně jejích dopadů nepřísluší Ústavnímu soudu posuzovat.

Ty jsou ve výlučné kompetenci moci výkonné a zákonodárné,“ uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve svém pondělním prohlášení.

Soud řeší stížnost ČSSD

Poslanci ČSSD už loni 22. října napadli reformu, která vstoupila v platnost na začátku letošního roku. Odmítají nejen poplatky u lékaře, ale také způsob, jakým byl reformní zákon projednáván.

Návrhy na zrušení některých částí zákona předložili Ústavnímu soudu později také poslanci KSČM, opoziční senátoři a rovněž brněnští soudci, kteří považovali za neústavní zmrazení svých platů. Ústavní soud je však již odmítl s tím, že jejich požadavky jsou již obsaženy v návrhu sociálních demokratů, který byl podán jako první. Termín projednání soc. dem. návrhu dosud nebyl stanoven.