Důvěra vládě a prezidentovi zůstala oproti listopadovému průzkumu stabilní. Obecním zastupitelstvím věří 61 procent lidí, krajským 43 procent. Senátu důvěřuje 25 procent lidí.

Prezidentovi, vládě i parlamentu podle CVVM častěji důvěřují mladší a vzdělanější lidé, oslovení s dobrou životní úrovní a vyššími příjmy a samozřejmě voliči ODS.

"Vyšší kritičnost byla zaznamenána u respondentů v důchodovém věku, u lidí se špatnou životní úrovní a mezi voliči KSČM a ČSSD," uvedl průzkum.

Lidé jsou oproti listopadu spokojenější s politickou situací. Zatímco v listopadu bylo spokojených devět procent a nespokojených 62, v prosinci už jich bylo 11 a 60 procent. Občanů, kteří nejsou ani spokojení, ani nespokojení s politikou je stejně jako v minulém průzkumu - 26 procent.

Důvěra v ústavní instituce (v %)
instituce
říjen listopad
prosinec
prezident66
66
66
vláda 3327 27
Sněmovna
25
21
21
Senát
27
24
25
krajské zastupitelstvo
45
45
43
obecní zastupitelstvo
61
62
61
zdroj: CVVM

"Spokojenost s politickou situací vyjadřují častěji respondenti, kteří svoji životní úroveň považují za dobrou, lidé z vyšších příjmových skupin a voliči ODS. Mezi nespokojené s politickou situací se častěji řadí sympatizanti ČSSD a KSČM," uvedlo CVVM. Větší míra nespokojenosti panuje rovněž mezi občany se špatnou životní úrovní, lidmi z nižších příjmových skupin, nepracujícími důchodci a oslovenými staršími 60 let.

Spokojenost s politickou situací (v %)
názor
říjenlistopad
prosinec
spokojen
16
9
11
ani spokojen, ani nespokojen
30
2626
nespokojen
51
62
60
zdroj: CVVM