"Chyběly zejména cisternové automobilové stříkačky, automobilové jeřáby, žebříky, plošiny, kontejnery a speciální technika pro likvidaci nebezpečných látek a zásahy při dopravních nehodách," řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Petr Kopáček v reakci na výsledky kontroly sdělil, že NKÚ při kontrole u HZS ČR nalezl "pouze drobné a spíše formální nedostatky, ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru".

Navíc HZS ČR již podle Kopáčka u nalezených nedostatků přijal opatření k nápravě.

Při kontrole ve složkách HZS ČR bylo zhruba 45 procent AT starší než 13 let a u krajů to bylo téměř 50 procent, uvedl dále Dohnal.

U generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru NKÚ zkontroloval 26 veřejných zakázek na pořízení automobilní a speciální mobilní techniky za 45 miliónů korun.

V případě krajských sborů se kontrola zaměřila na 113 veřejných zakázek za 278 miliónů korun.

Kontrola se zaměřila na generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a na hasičské záchranné sbory krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského a Olomouckého a kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006.