Navrhovatelé, které bude Filip před ÚS zastupovat, tvrdí, že bylo porušeno legitimní očekávání voličů tím, že finanční reformu sněmovna schválila jen díky dvěma bývalým sociálnědemokratickým poslancům Michalu Pohankovi a Miloši Melčákovi, kteří přešli na stranu vládních stran. Odkazují na starší rozhodnutí ÚS, podle kterého při nejistém legitimním očekávání je nejistá i svoboda.

KSČM vadí omezení nemocenské i superhrubá mzda

Zrušení výplaty nemocenské za první tři dni nemoci považují stěžovatelé za změnu pojištění v nepřímou daň, což považují za nepřípustné.

Vadí jim také, že mají zaměstnanci platit daň z takzvané superhrubé mzdy, tedy i z pojištění, které za ně platí zaměstnavatel. Podle jejich přesvědčení nelze platit daň z příjmu z částky, která není součástí mzdy.

Porušen byl podle předkladatelů také zákaz svévole při legislativní proceduře. Opozice se především ohrazuje proti tomu, že balíček pozměňovacích návrhů, které premiér Mirek Topolánek (ODS) předložil při projednávání reformy ve sněmovně, neměly možnost řádně projednat ani výbory sněmovny ani její plénum.

Spor o bezplatnou zdravotní péči

V rozporu s Ústavou je podle navrhovatelů reforma rovněž tím, že odnímá pomoc lidem, kterým je stát povinen poskytnout odpovídající hmotnou podporu, když si sami bez své viny pomoci nemohou. Tento rozpor s Ústavou vidí v zavedení poplatků ve zdravotnictví.

Listina základních práv a svobod, která je součástí české Ústavy, v článku 31 uvádí, že mají občané na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Výklad tohoto ustanovení podle navrhovatelů sice připouští zákonem stanovit limity poskytování zdravotních pomůcek, bezplatnost zdravotní péče ale garantuje bezvýhradně.

Další výhrada směřuje k novelizaci zákonů, které bezprostředně obsahově nesouvisí, jedním zákonem, tedy finanční reformou. Navrhovatelé odkazují na nález Ústavního soudu, který už v podobné věci jednou rozhodl a legislativní předlohy s takovou vadou zamítl.

Ústavní stížnost proti vládní finanční reformě podali již dříve sociální demokraté. Před soudem je bude zastupovat předseda jejich poslaneckého klubu Michal Hašek. Reformu odmítly i odbory.