"Náš návrh se u rady nesetkal příliš s pochopením," přiznal Dvořák, ale dodal, že by od něj nechtěl ustupovat. Například roční kupón by měl podražit o 28 procent.

Při on-line chatu na Novinkách však Dvořák řekl, že nepředpokládá, že nové jízdné by mělo dosáhnout výše 30 korun.

Část on-line diskuze na Novinkách s Martinem Dvořákem
volekt: Nepovažujete cenu 30 Kč (1 EUR) za přehnanou v současné příjmové situaci v ČR ve srovnáním se zahraničím. Při danné ceně se již blížíme ceně MHD v zahraničí.
dvorak: Nepovažuji. Ale co je důležité, nemyslím si, že valorizace dosáhne v příštím roce této úrovně.

Čím kratší kupón, tím by podle Dvořáka mělo být zdražení výraznější. Podnik chce zachovat slevy pro mládež a seniory, připravuje ale například i rodinné jízdné. Roční a pololetní kupóny by byly určeny pro rodiny, kde jsou dva dospělí a dvě děti. Uvažuje také o studentských kupónech na deset měsíců.

Původně byl však plán zdražit pouze o 20 až 30 procent. Dokonce se uvažovalo i o zpoplatnění jízdy důchodcům nad 70 let. K tomuto kroku se však nepřistoupilo.

Důvodů pro zdražování je podle Dvořáka několik. Zvyšují se ceny energií, vzroste daň z přidané hodnoty a přibývají nové spoje. V příštím roce by se například měly otevřít tři nové stanice metra.

Za další větší náklady označuje Dvořák zvýšení jízdních cyklů metra. Vlaky metra B by od února měly jezdit vždy po celé trase ze Zličína na Černý Most a doba dopravní špičky, kdy jezdí metro v kratších intervalech, by měla být delší.

Náklady vyšší, dotace nižší

Náklady by měly DP v příštím roce stoupnout o 1,1 miliardy korun, zároveň se sníží dotace města o 700 miliónů korun. Podnik ale připravil řadu úsporných opatření, která by měla přinést zhruba 600 miliónů korun. Celkem by tedy beze změny jízdného měl podnik k dispozici o 1,2 miliardy korun méně.

Podnik ušetří také propouštěním. Audit ukázal, že řady zaměstnanců by se mohly snížit zhruba o 1 300 lidí. Ke konci roku DP zruší 677 míst. Další úspory vidí například v lepší organizaci práce řidičů. Chce také ponechat opravy na externích firmách, nyní si vozy spravuje sám. To by mělo přinést desetiprocentní úsporu.

Turnikety možná budou, ale až později

Dopravní podnik nevylučuje ani zavedení turniketů v metru. Nechal si zpracovat expertní studii, která by měla být hotová v prvním čtvrtletí příštího roku. "Je to model natolik komplikovaný stavebně a investičně, že nebudeme schopni instalační část zahájit dříve než v roce 2009," řekl Dvořák. Revizoři by se v tomto případě přesunuli do tramvají a autobusů.

Dvořák odmítá, že by po zdražení jízdného lidé začali jezdit auty. Odvolává se na průzkum, který si nechal DP zpracovat. Z něho vyplývá, že pro cestující jsou nejdůležitější intervaly mezi spoji, dodržování jízdních řádů a čistota. Cena je pro lidi méně důležitá než rychlost, obsazenost vozidel, návaznost spojů a dostupnost dopravy.