V Česku má přitom ještě 717 tisíc řidičů staré řidičáky, vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Jejich platnost skončí s posledním dnem letošního roku.

"Naší snahou bylo usnadnit statisícům motoristů život, aby teď nemuseli kvůli povinné výměně řidičských průkazů vážit cestu na příslušné úřady. Negativní stanovisko ministerstva dopravy je pro nás překvapující. Bez jeho souhlasu však nemůžeme úřadům nařídit, aby se agenda řidičských průkazů vyřizovala poštou," řekl Právu náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Návrh MV ovšem jednoznačně podpořilo pouze 60 z 206 obecních úřadů s rozšířenou pravomocí, které mají výměnu řidičáků na starosti. Největší města Praha, Ostrava a Brno sice uvedla, že se jim poštovní návrh líbí, avšak nic neřeší, protože ani při zavedení této novinky všechny řidičáky do 31. prosince vyměnit nestihnou.

Bez změny zákona to nejde, tvrdí MD

Ministerstvo vnitra chtělo, aby se všem otálejícím řidičům zaslaly dopisy s vyplněnou žádostí o výměnu. Řidič by žádost před notářem podepsal, připojil svou fotografii a odeslal bezplatně na příslušný úřad. Ten by pak zajistil vystavení nového řidičáku. Takový postup ovšem ministerstvo dopravy nepovažuje za možný. "Neodpovídalo by to zákonem předepsané proceduře," uvedlo MD v oficiálním stanovisku.

Podle zákona č. 361/2000 musí obecní úřad bezodkladně ověřit údaje v žádosti o vydání řidičského průkazu podle dokladu totožnosti žadatele a průkaz mu vrátit. "To předpokládá osobní návštěvu řidiče na úřadě a vylučuje zasílání žádosti poštou," sdělil Právu mluvčí MD Karel Hanzelka.

Mluvčí také připomněl, že většina vyplněných žádostí se při jednání na úřadech musí doplňovat či upravovat. "Poštovní řešení by to jen zkomplikovalo. Navíc čtvrtina z těch, kteří si řidičáky dosud nevyměnili, jsou lidé starší sedmdesáti let. Mnozí z nich už autem nejezdí a jezdit nebudou, takže nemá smysl je do výměny průkazů nutit." zdůvodnil Hanzelka, proč MD poštovní výměnu řidičáků nepodpořilo.

Šance až pro další etapy výměny

Naopak Zajíček tvrdí, že všechny potřebné údaje o žadateli by šlo získat v evidenci obyvatel. Toho chtělo ministerstvo vnitra pro výměnu řidičáků využít. "Buď chci lidem pomoci, nebo se budu striktně držet zákona. Ministerstvo dopravy dalo přednost tomu druhému," prohlásil náměstek.

Zajíček slibuje, že MV se vynasnaží navrhnout takové legislativní změny, aby poštu bylo možné využít alespoň pro druhou a třetí etapu výměny řidičských průkazů. Ty, jež byly vydány v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, si totiž motoristé budou muset vyměnit do konce roku 2010 a průkazy z let 2001 až 2003 ztratí platnost 1. ledna 2014.