Podle nynějšího ustanovení závisí odchod žen do důchodu na počtu vychovaných dětí, ale u mužů je stanoven pevně, i když se také samostatně starali o potomky.

"Zvýhodňující přístup byl založen na objektivních a rozumných důvodech. Soud přihlédl i k důvodům historickým i k tomu, že Česká republika není zdaleka jedinou zemí v Evropě, kde by byl rozdílný věk odchodu do důchodu uzákoněn," řekl soudce zpravodaj Stanislav Balík. Zákonnou úpravu důchodů ovšem zároveň označil za nepřehlednou a složitou.

Balík míní, že kdyby soud ustanovení zrušil, situaci by to nepomohlo. "Toliko bychom odebrali výhodu matkám-ženám, ale nemohli bychom ji dát mužům-otcům," řekl. Upozornil, že případné srovnání podmínek by mělo být součástí "komplexní a moudře načasované úpravy celého systému sociálního zabezpečení".

Norma je opodstatněná

NSS řešil konkrétní případ otce, jenž vychoval dvě dcery a chtěl jít dříve do důchodu. Úřady mu nevyhověly. Podle části soudců správního soudu norma bezdůvodně diskriminuje muže. Žádný výklad zákona prý neumožňuje dát jim stejnou možnost, jakou mají ženy.

ÚS se však přiklonil k názoru, že rozdílný přístup v tomto případě má historické a společenské kořeny. I mezinárodní právo přitom uznává, že rozdílný přístup k různým skupinám lidí nemusí být diskriminací, pokud má rozumné opodstatnění.

Zákon stanovuje základní důchodový věk u mužů na 60 let, u žen pak na 57 let, a to v obou případech u lidí, kteří dosáhli tohoto věku do konce roku 1995. U mladších se odchod ještě dopočítává podle data narození.

Rada pro lidská práva: Otcové jsou znevýhodněni

Kritikům normy vadila především zásada, že pokud žena vychovávala například pět dětí, směla do penze již v 53 letech, pokud vychovala jedno, odešla v 56 letech. Po roce 2012 se věk u obou pohlaví srovná na 63 letech, ovšem u žen zákon předpokládá zachování dřívějších odchodů v závislosti na počtu vychovaných dětí.

Problémem se loni zabývala i vládní rada pro lidská práva. Podle ní jsou otcové kvůli nemožnosti odejít do penze dřív skutečně znevýhodněni. Rada proto kabinetu navrhla, aby se podmínky pro obě pohlaví srovnaly. Buď by se měl dřívější odchod žen do penze kvůli dětem zrušit, nebo by tuto možnost měli mít i otcové.