"Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 30. červnu 2007 celkem 10 325 94 obyvatel. Díky vyššímu počtu živě narozených a nižšímu počtu zemřelých byl během první poloviny roku 2007 zaznamenán kladný přirozený přírůstek," uvedl ve čtvrtek ČSÚ.

Větší počet narozených dětí, kterých bylo v prvním pololetí bezmála 56 000, samozřejmě souvisí s tím, že potomci se nyní rodí populačně silným ročníkům 70. let.

Většinu nových přistěhovalců, 40 procent, tvoří lidé z Ukrajiny. Mnoho lidí přijíždí ze Slovenska nebo z Vietmanu. "V ČR žilo legálně k 30. 6. 2007 celkem 356 014 cizinců, neboli 3,5 procenta populace. Bezmála třetinu cizinců přitom tvoří občané Ukrajiny," doplnil ČSÚ.

Češi téměř nemigrují

Naopak vystěhovalých lidí registruje úřad na necelých deset tisíc. "Jedná se spíše o Slováky a Ukrajince, kteří se vracejí zpět. Češi takřka nemigrují. A když už, tak si nechávají trvalé bydliště u nás," řekl Novinkám Kryštof Zeman z ČSU.

Statistici se také zabývali rozvody a sňatky. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že počet rozvodů klesl v porovnání s prvním pololetím 2006 o 577 - pod 16 tisíc.

Úřad dále spočítal, že z celkového počtu narozených dětí jich celých třetina byla nemanželských. Ženy mají své první dítě v průměru v necelých 27 letech.

Pohyb obyvatel v ČR v 1. pololetí 2006 a 2007:
2006 2007
sňatky 21 441 21 429
rozvody 16 418 15 841
narození 52 274 55 966
přistěhovalí 32 271 43 461
vystěhovalí 16 122 9 196
počet obyvatel k 30.6. 10 266 646 10 325 941