Podle ministra se provinila tím, že prolomila ústavní princip nezávislého soudce, když dnes již známou kauzu Anička přidělila soudkyni Jaroslavě Rezové, zatímco podle rozvrhu práce městského soudu ji měla přidělit jinému soudci. Rozhodoval tedy nezákonný soudce, říká ministr.

V osvojovací kauze Anička měl brněnský městský soud na návrh Kláry a Kateřiny Mauerových určit jméno a příjmení nezletilé dívky nazývané jménem Anička, měl ustanovit poručníka a svěřit dívku do péče třetí osoby. Rozhodovat měla soudkyně věnující se problematice nalezenců Lidmila Malá.

Vrchní soud v Olomouci případ 30. července zastavil, proti tomu podal ministr Pospíšil odvolání k NS. Navrhuje, aby jeho kárný senát zrušil rozhodnutí Vrchního soudu a aby rozhodl o vině a uložil přiměřené kárné opatření. Komárková již dříve své obvinění odmítla.