Vedlejší účastník má v řízení stejná práva a povinnosti jako účastník. Jedná však jen sám za sebe. Může tedy například podávat návrhy a činit další úkony, které zákon přiznává žalobci, respektive žalovanému - podle toho, na čí straně vystupuje.

Zástupkyně státu podala na začátku května proti Vlkově žádosti námitku, protože podle ní jde jen o zdržovací taktiku. Stát se nyní proti rozhodnutí soudu může odvolat.

Dlouholetý spor se státem vede Metropolitní kapitula u sv. Víta a Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském. Na straně státu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Kancelář prezidenta republiky.

Stát převzal katedrálu od církve zpět v dubnu, Nejvyšší soud počátkem roku zrušil rozsudky, podle nichž Svatovítský chrám patří církvi. Ta jej spravovala půl roku.