"Popřál mi mnoho zdraví a energie," řekl pak Právu kardinál.

"Vážím si otevřenosti vašich postojů, vaší připravenosti jasně a někdy i ostře prezentovat svá stanoviska a vašeho trvalého úsilí obnovit autoritu a postavení katolické církve u nás," citoval kardinál z prezidentova průvodního dopisu k medaili.

"Je to korektní, seriózní, jasné, pravdivé a upřímné," řekl Vlk.

Vztahy kalí katedrála a smlouva s Vatikánem

Mezi Hradem a Arcibiskupským palácem panuje série sporů, například ohledně vlastnictví Katedrály sv. Víta nebo zatím neschválené smlouvy s Vatikánem.

Klaus letos na jaře odmítavě reagoval na Memorandum za nápravu vztahu státu a církví v ČR, které zahrnovalo výzvu k vyřešení problému církevního majetku, k nápravě vztahu státu a církví a k přijetí smlouvy se Svatým stolcem.

Když se v dubnu katoličtí biskupové sešli s Klausem v Lánech, žhavým problémům vztahu státu a církve se rozhovor vyhnul podle Vlka "velkým obloukem". Nehovořilo se na Klausovo přání ani o předávání katedrály.

Spor o katedrálu trvá již 14 let. Na začátku května jej obvodní soud pro Prahu 1 odročil na neurčito. Kardinál Vlk požádal totiž prostřednictvím právníka o to, aby se mohl připojit k řízení jako vedlejší účastník. [celá zpráva] Vlk je toho názoru, že vnitřní vybavení chrámu by mělo v každém případě patřit církvi. [celá zpráva]