Ke Slovákům vyjadřuje bezproblémový vztah 93 procent respondentů, stejně tomu bylo i u minulých průzkumů. Na druhém místě jsou Angličané (79 procent), Francouzi (75 procent) a Američané (73 procent).

Na druhém konci žebříčku skončili Arabové (vedle nich by chtělo bydlet jen 23 procent lidí), Čečenci (17 procent), Afghánci (17 procent) a Romové (10 procent). Mít za sousedy Romy by pokládalo za nepřijatelné 40 procent občanů, u předposledních Afghánců je to už jen 22 procent.

"V obecné rovině lze konstatovat, že česká veřejnost dobře přijímá příslušníky západních národů a podobných kultur, kteří nepředstavují pro občany ČR žádnou viditelnou hrozbu. Naopak méně otevření jsou vůči východním národům, případně lidem pocházejícím z odlišného civilizačního okruhu," uvádí STEM ve zprávě.

Ve srovnání z průzkumy z minulých let se procenta náklonnosti k jednotlivým národnostem téměř nezměnily.

Češi jsou přesvědčení, že nejsou vůči cizincům zaujatí

Zhruba polovina lidí (53 procent) si myslí, že česká veřejnost přistupuje k cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR "bez předsudků a zaujatosti."

Jsou Češi k cizincům s pobytem v ČR bez předsudků a nezaujatí? (v %)
určitě souhlasím 10
spíše souhlasím 43
spíše nesouhlasím 39
určitě nesouhlasím 8
zdroj: STEM

Názory na tuto otázku jsou univerzální, ve stejné míře je zastávají muži i ženy, lidé různého věku, vzdělání i majetkového zajištění, a také příznivci různých politických stran.