Během posledních šestnácti let se podle agentury postoj veřejnosti v otázce víry příliš nezměnil. Od května roku 1993 poklesl jak počet věřících (o jedno procento), tak nevěřích (o dvě procenta) lidí. Naopak přibylo lidí, kteří si svojí vírou nejsou jistí (o tři procent).

V Boha podle vlastního vyjádření věří častěji ženy než muži (36 oproti 20 procentům), podíl odpovědi "nevím" je v obou skupinách stejný. Nejvíce věřící jsou lidé starší 60 let (42 procent z nich). Nejméně věřících je naopak mezi obyvateli mladšími 29 let (18 procent z nich).

Věříte v Boha? (v %)
odpověď květen 1993 listopad 1993 září 2003 červen 2006 únor 2007
ano 29 31 35 27 28
ne 50 49 51 56 48
nevím 21 20 14 17 24
zdroj: STEM

Regionálně jsou věřící nejvíce zastoupeni na Moravě, a to v Jihomoravském a Zlínském kraji. Více věřících je také v menších obcích a městech do 5000 obyvatel ve srovnání s většími městy (34 oproti 24 procentům).

Na to, jestli respondenti věří nebo nevěří v Boha, má silný vliv rodinné prostředí a výchova. Nejvíce věřící jsou ti, kteří vyrostli v nábožensky založených rodinách (až 80 procent u lidí z jednoznačně nábožensky založené rodiny). Ateistické rodiny naopak vychovávají spíš ateistické děti (84 procent u lidí z jednoznačně nábožensky nezaložené rodiny).

Občané, kteří vyrostli v rodinách nábožensky či ateisticky nevyhraněných, se častěji uchýlili k odpovědi "nevím".

Více než polovina Čechů nepokládá církve za užitečné

Další průzkum STEM ukázal, že více než polovina lidí si myslí, že by se církvím neměl vrátit bývalý majetek a že církve nejsou užitečné instituce. [celá zpráva] Církev usiluje o vrácení pražské katedrály sv. Víta již skoro 14 let, Nejvyšší soud ale v polovině února rozhodl, že chrám má být předán státu. [celá zpráva]