Dnes je možné dát regulovanému nájemníkovi výpověď jen tehdy, jestliže jde o důvod vyjmenovaný v občanském zákoníku. Například tehdy, pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo pro své nejbližší, nebo když nájemník neplatí činži a úhradu za služby.

V některých případech musí nyní k výpovědi nejprve přivolit soud. Výpovědní lhůta je tříměsíční.

"Ministerstvo pro místní rozvoj již vypracovalo se zástupci majitelů domů návrh úpravy nájemních vztahů, který by měl být součástí nového občanského zákoníku. Nová úprava vztahů mezi nájemci a nájemníky spočívá především na nutnosti dohody obou smluvních stran," uvedl na konci minulého týdne Čunek a dodal, že příprava nového občanského zákoníku je v působnosti ministerstva spravedlnosti. Tam byl návrh MMR jako podklad předán a je zpracován v paragrafovaném znění.

Sdružení nájemníků: byla by to svévole

Sdružení nájemníků proti návrhu ostře protestuje. "Bylo by naprostou svévolí, kdyby majitel mohl přes existenci platné smlouvy dát nájemníkovi výpověď, kdykoli se mu zamane. Kam by sociálně slabí lidé šli? Ministr podléhá argumentům majitelů domů, aniž zná reálnou situaci," řekl Právu předseda SON a poslanec Stanislav Křeček (ČSSD).

Místopředseda Občanského sdružení majitelů Libor Dellin ale návrh považuje za správný. "Je protiústavní stav, když nájmy nelze zvýšit ani na odpovídající úroveň, ani smlouvu vypovědět. Naproti tomu nájemník může smlouvu kdykoli s tříměsíční lhůtou vypovědět," zdůraznil Dellin.

Podle předsedy tohoto sdružení Tomislava Šimečka, který s ministrem minulý týden jednal, má být svobodný nájemní vztah založen na dobrovolnosti, dočasnosti a úplatnosti.

"Dobrovolnost znamená, že všechny smlouvy, které nebyly dobrovolně uzavřeny, bude možné ukončit a převést na smlouvy dobrovolně uzavřené. Dočasnost spočívá v tom, že všechny nájemní smlouvy bude možno ukončit," vysvětlil po jednání s ministrem Šimeček.

Návrh, se kterým Čunek nyní přišel, ale není nový. Na konci roku 2005 se ho snažila prosadit do zákona o nájemném ODS, ale neuspěla. Součástí návrhu tenkrát bylo, že dvouletou výpověď bez udání důvodu nemohou dostat lidé ve stáří 70 a více let. Opětovné předložení návrhu je hlavně důsledkem tlaku majitelů domů, kteří si stěžují na český stát u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a žádají odškodnění 50 miliard korun za škody způsobené regulací nájmů.

Podle tiskové mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzany Kuncové bude tým expertů o Čunkově návrhu teprve diskutovat. "Detaily se dolaďují, proto nelze zatím říct, jaká bude přesná podoba nájemního práva," uvedla.