Podle textu Paroubek sjezdu navrhne komplexní modernizaci soc. dem., aby překonala zásadní slabiny.

Jak napsal, soc. demokraté se sice oslovují "krásným slovem přítel, ale ve straně duch opravdového přátelství zdaleka nepanuje. Často jsme svědky (spíše) tvrdého mocenského boje než dělné kooperace."

Podle předsedy takový stav nepomáhá ani čelit velkému problému - korupčnímu pokušení, pokud stranu až příliš mnoho lidí vnímá jen jako nástroj k rychlé kariéře. Jako jedno z východisek navrhuje "lépe vyhledávat odborně a morálně zdatné a idealisticky uvažující funkcionáře strany, skutečné vůdčí osobnosti schopné řídit a reprezentovat stranu".

Nejlepší cestou k tomu je podle Paroubka zvýšení konkurenčního a demokratického charakteru volby vedoucích představitelů. "Dnes ve straně vážně diskutujeme o přímé volbě předsedů a kandidátů do zastupitelstev pomocí primárních voleb," uvádí šéf ČSSD.

Staré pravdy neplatí

Soc. dem. musí podle Paroubka napravit své zásadní slabiny, kterými jsou především malá schopnost oslovit mladší a vzdělanější část populace a slabé postavení ve větších městech, hlavně v Praze.

"Pokud tyto strukturální deficity neodstraníme, zůstane naše pozice do budoucnosti nejistá," varoval předseda v dokumentu s názvem "Modernizací k nové jednotě a vyšší akceschopnosti!"

Vyzývá k tomu, aby se ČSSD v ideově-programové rovině přestala "opírat jenom o staré pravdy, o stará programová východiska, která platila před 30 či 40 lety". Podle Paroubka si soc. dem. musí umět najít cestu ke všem občanským organizacím, např. k hnutím za mír, za lidská práva, udržitelný rozvoj, za práva spotřebitelů a ostatním.

Šéf ČSSD píše, že modernizace strany se neobejde bez zvýšení počtu mladých lidí a žen na kandidátkách sociální demokracie, především pak na volitelných místech. "Za tímto účelem je třeba v blízké budoucnosti zvážit zavedení systému přiměřených kvót," uvádí Paroubek.

Analýza minulosti: vinni Špidla, Gross, ale i Zeman

Paroubkova zpráva se obsáhle zabývá hodnocením nedávné minulosti ČSSD. Hlavní příčinu krize strany v letech 2003-2005 byla podle předsedy tehdejší nejednota "související s neschopností či neochotou mnoha našich členů alespoň na veřejnosti nezpochybňovat naše většinová rozhodnutí, neschopnost táhnout za jeden provaz a především jakási paranoidní záliba ve vleklých osobních sporech mezi sebou".

Šéf ČSSD se ve své zprávě sjezdu domnívá, že výchozím bodem krize byla prezidentská volba v roce 2003: "Ta negativně poznamenala poměry ve straně a de facto ji rozdělila v názoru na strategii a způsob našeho politického směřování a na to, kdo by jej měl prezentovat." Paroubek však nesouhlasí s názorem neúspěšného prezidentského kandidáta Miloše Zemana, že krizi zavinili ti, kteří ho nevolili na Hrad.

"Aniž bych chtěl chodit do podrobností, vím jistě, že chyby tehdy udělali všichni hlavní aktéři. Vladimír Špidla a část vedení strany, kteří si Zemanovu kandidaturu nepřáli, aniž to straně jasně zdůvodnili. A také Miloš Zeman, který o kandidaturu na prezidenta velmi usiloval, aniž by si o ni straně jasně řekl a o její správnosti většinu svých spolustraníků přesvědčil," uvádí Paroubek.

Odsuzuje "deratizaci" politických protivníků

Zároveň odsuzuje vyhotovení seznamu údajných zrádců, na jehož základě pak Zemanovi stoupenci vyrobili a distribuovali balíček karet s podobiznami dotyčných zákonodárců za ČSSD. "Tragikomickým ... svědectvím se staly karty s portréty všech, kteří měli být postupně politicky likvidováni jako zrádci Miloše Zemana. Chci na tomto místě tuto praxi skandalizování stranických oponentů a pokusy o jejich tzv. deratizaci velmi rozhodně odsoudit. Rozděluje dlouhodobě stranu a vede ji do slepé uličky nikdy nekončících osobních sporů," píše šéf soc. dem.

Staví se velmi kriticky ke stavu v ČSSD, který zdědil po svých předchůdcích: "Se znepokojením pozoruji, že se ve straně rozmohl jakýsi lenivý a defenzívní duch. Hledejme především charismatického vůdce, ten nám řekne, co je vlastně správné, co máme dělat, a úspěch se pak již dostaví sám. A pokud takový vůdce není po ruce, propadáme bezradnosti, skepsi a vzájemnému hašteření."