Nabídku současného zboží a služeb oceňuje 88 procent respondentů. Nynější svobody a životní perspektivy si váží 67 a 63 procent.

Společenský pořádek za komunismu naopak vychvaluje 46 procent oslovených, podle 42 procent byla za minulého režimu na vyšší úrovni i morálka.

Kromě zboží, služeb, svobody a životní perspektivy si lidé pochvalují kvalitu a dostupnost vzdělání (51 procent), životní úroveň (50 procent), trávení volného času (48 procent), vliv na veřejné dění (47 procent), možnost uplatnit se v profesi (46 procent) a ocenění schopností (44 procent). "Vcelku vyrovnanou bilanci u obou režimů, jen s mírným příklonem k současnému, mají oblasti vymahatelnosti práva, rovnosti příležitostí a lékařské péče," uvedli autoři výzkumu.

Voliči KSČM si rozhodně cení jen nabídky zboží a služeb

Lidé hodnotili odlišně různé oblasti života podle jejich politické příslušnosti. Nejkritičtěji se k současnému režimu vyjádřili stoupenci KSČM, podle kterých je současná situace jednoznačně lepší jen co se týká nabídky zboží a služeb. Sociální jistoty v současnosti postrádají nejen komunističtí příznivci (86 procent), ale také sympatizanti ČSSD (65 procent), KDU-ČSL (53 procent), Strany zelených (42 procent) a ODS (39 procent).

Názory lidí se časem podle STEM moc nezměnily. "U některých položek lze nicméně vysledovat posun k lepšímu hodnocení současného režimu. Týká se to zejména životní úrovně a kvality a dostupnosti vzdělání, dále sociálních jistot, životních perspektiv pro děti a možnosti dovolat se práva u soudu," uvedla agentura.

Názor lidí na podmínky v různých oblastech života (v %)
oblast lepší nyní asi tak stejné lepší před rokem 1989
Nabídka zboží a služeb 88 7 5
Kvalita zboží a služeb 69 22 9
Pocit skutečné svobody 67 28 5
Životní perspektivy pro děti 63 21 16
Kvalita vzdělání a jeho dostupnost 51 34 15
Životní úroveň 50 31 19
Sociální jistoty 17 28 55
Pořádek ve společnosti 15 40 46
Úroveň morálky ve společnosti 13 45 42
Poctivost, neúplatnost 10 64 26
zdroj: STEM