S návrhem souhlasí ministryně školství Miroslava Kopicová. Stejně jako autoři novely soudí, že nové maturity nejsou zatím dostatečně připraveny. ČSSD již oznámila, že novelu nepodpoří.

Předobrazem očekávané diskuse mezi zákonodárci a také možného kompromisního řešení byla debata na semináři, na který kolegy poslance a odbornou veřejnost pozvala minulý týden do Sněmovny místopředsedkyně parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Sama Šojdrová zdůraznila, že od začátku podporovala zavádění státních maturit po etapách. Tato myšlenka je také jádrem kompromisního řešení, které se chystá prosazovat například poslankyně Ladislava Zelenková (ČSSD).

Kompromis by mohl spočívat v zavedení maturit z češtiny a dalšího jazyka v dosud platném termínu a odložení třetí části společné zkoušky, maturity z povinně volitelného předmětu, o rok. V takovém případě ‑ stejně jako při odložení maturit jako celku ‑ ale musejí pokračovat intenzivní přípravy a odstraňování nedostatků. Existuje totiž obava, kterou vyjádřila poslankyně Šojdrová: "Návrh na odložení maturit na mne působí jako pokus o otevření prostoru pro zcela novou diskusi o potřebnosti zkoušky," svěřila se.

Cermat: termín stihneme

Podle Martina Chvály, ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které má přípravu státních maturit na starosti, bude podklad pro zkoušku z českého a cizího jazyka v termínu dokončen, problémy jsou pouze s volitelným předmětem.

Zatím školský zákon počítá s tím, že od školního roku 2007/2008 se tvář maturit podstatně změní. Měly by mít dvě části ‑ státní a školní. Obsah, formu i kritéria společné části stanoví stát, druhá část má být věcí školy. Zastánci této novinky si od ní slibují sblížení úrovně zkoušky z dospělosti na různých školách. Maturita by podle nich také mohla hrát větší roli při přijímání na vysokou školu.

Scio: VŠ s maturitou nepočítají

To ale odmítá Ondřej Šteffl ze společnosti Scio, která nabízí mimo jiné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na různé typy škol a pro mnohé z nich sestavuje i přijímací testy. "Mluvil jsem s více než 110 představiteli vysokých škol a jen málo z nich s využitím státních maturit počítá," uvádí.

Problém je podle něj v současné struktuře poptávky po jednotlivých oborech VŠ. U škol s velkým převisem poptávky by byla podle něho státní maturita málo náročná a pro účely přijímacího řízení nepoužitelná stejně jako v uměleckých oborech, které mají speciální požadavky.