Hlavní obsah

Pokroky v léčbě rakoviny prsu a rakoviny prostaty

9. 3. 2020, 15:12
Novinky, das

Rakovina prsu spolu s rakovinou prostaty u nás patří mezi nejčastější nádorová onemocnění, která jsou neustále na vzestupu. Rakovinou prsu v loňském roce nově onemocnělo kolem 7 tisíc žen, rakovinou prostaty kolem 8 tisíc mužů. Prevence, moderní lékařské postupy a inovativní léky přitom mohou za to, že se mnoho nemocných zcela vyléčí, a pokud ne, že se jim alespoň výrazně prodlouží život.

Foto: Profimedia.cz

Díky inovativní léčbě dochází k výraznému prodloužení života nemocných.

Článek
Karcinom prsu: dřívější odhalení a nižší věk nemocných žen

Díky screeningovému vyšetření byl karcinom prsu až u poloviny žen odhalen včas, tedy v raném stadiu onemocnění, kdy je ještě velmi dobře léčitelný. Ještě v roce 2006 se přitom jednalo jen o třetinu žen.

Bohužel stále častěji se tuto diagnózu dozvídají i ženy mladší 45 let. „Odpovědnost za postižení mladých žen karcinomem prsu lze dávat především stále narůstajícímu věku první gravidity. Věk první gravidity se posouvá nad 30 let a více. Není výjimkou gravidita po 40. roce věku,” upozorňuje docentka Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Samovyšetření prsou může zachránit život

Zdraví

Dalším viníkem podle ní je i umělé oplodnění, tzv. IVF, a s tím související hormonální stimulace, kterou ženy podstupují.

Podle odborníků ale velmi pozitivní je, že se výrazně prodlužuje život žen ve všech stadiích onemocnění.

„Každý den, každý měsíc, každý rok, který pacientka díky inovativní léčbě získá, je velký benefit. Díky tomu může být se svými drahými, může pomáhat svým rodičům nebo vidět své děti růst. Čas navíc je velký dar,“ doplňuje Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.

Pokrok a úspěšnost léčby 

Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Zároveň se snižuje pravděpodobnost komplikací a nežádoucích účinků spojených s agresivní cytostatickou léčbou.

Inovativní léky proti karcinomu prsu působí na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky.

„Terčová, biologická, nebo cílená léčba je skutečně směrována na konkrétní struktury buňky nebo tkáně, a tudíž nepůsobí tak toxicky na zdravé buňky a tkáně jako léčba cytostatická. Vstupuje do metabolického děje buňky, do cyklu buněčného dělení, reprodukce (množení) buněk, zastavuje růst cév nádoru a ničí již vytvořený cévní systém. Imunoterapie nastartuje nebo odbrzdí přirozeně kontrolovanou imunitu vlastního organismu a nastartuje ji proti cizorodým nádorovým buňkám, čímž zastaví jejich růst a odstraní je,” poukazuje na výhody inovativní léčby Prausová.

Léčba rakoviny prsu se za posledních dvacet let výrazně posunula

Zdraví

Dalším přínosem inovativní léčby je překonání důsledků terapie, například výrazného poklesu počtu bílých krvinek, který může vyústit v rozvoj těžké infekce a vést k předčasnému ukončení onkologické terapie.

Dnes jsou dostupné přípravky, které stimulují buňky v kostní dřeni k vývoji nových bílých krvinek, čímž se předejde riziku infekce. Onkologická léčba tak může pokračovat.

Biologická léčba je soustředěna do komplexních onkologických center. Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace. „Primární ložisko karcinomu prsu se odstraňuje chirurgicky za krátké hospitalizace, následná onkologická léčba probíhá již zpravidla ambulantně,“ dokládá kratší pobyty pacientek v nemocnici profesor Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Díky inovativní léčbě tak dochází k výraznému prodloužení života nemocných žen. „Míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá také u čtvrtého, metastatického stadia onemocnění, což je úžasné,“ dodává Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

O vyšetření mamografem se stále šíří řada nepravd a mýtů

Zdraví
Karcinom prostaty: zvýšený záchyt onemocnění

Přestože rakovina prostaty nebývá agresivní a lze ji i dobře léčit, zemře na ni každý pátý muž. Je to dáno především pozdním odhalením.

„Karcinom prostaty na sebe dlouhý čas neupozorňuje žádnými příznaky, proto jej často náhodně odhalí až vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Zvýšená hodnota PSA v krvi sice ještě neznamená rakovinu prostaty, tu obvykle ale potvrdí až následně provedená biopsie vzorků prostaty,” upozorňuje Prausová.

Nová naděje pro většinu mužů. Problém s prostatou pomáhá odstranit horká pára

Věda a školy

Prostatu je dnes možné operovat laparoskopicky či roboticky, což snižuje riziko komplikací a umožňuje rychlejší zotavení. Díky inovativní medicíně dále existuje velká šíře terapeutických alternativ umožňujících šetrnou a individualizovanou léčbu.

„Hormonální léčba je cílená na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky. Ne všechny nádory nosí v buňkách receptory, které lze ovlivnit hormonoterapií, karcinom prostaty je hormonálně senzitivním nádorem a lze jej tedy touto terapií léčit,” vysvětluje Prausová.

Muži od padesáti let by v zájmu svého zdraví měli preventivně navštívit urologa

Zdraví

Současná léčba karcinomu prostaty nabízí nejen kvalitnější život, ale také šanci na úplné vyléčení.

„Nádorová bujení odhalená v 1. nebo 2. stadiu jsou dnes v mnoha případech považována za zcela vyléčitelná. Také v případech pozdějšího odhalení dosahuje dnešní medicína daleko lepších výsledků než v 90. letech minulého století. U metastatického, nejagresivnějšího, stadia dosahuje více než 40 procent pacientů pětiletého přežití,“ dodává Jakub Dvořáček.

Reklama

Související články

Výběr článků