Hlavní obsah

Nové přístroje zkrátí léčbu rakoviny

26. 3. 2020, 5:55
Právo, Václav Pergl

Od února jsou pacienti, kteří podstupují ve FN Motol v Praze v rámci své onkologické léčby radioterapii, ozařováni moderním přístrojovým vybavením. Přístroje i stavba stály 260 milionů korun, z toho 71 milionů dala nemocnice z vlastních zdrojů a zbytek byl z dotací.

Foto: archiv FN Motol

Nová ozařovna onkologické kliniky v pražském Motole

Článek

Nové lineární urychlovače se vyznačují především zvýšenou geometrickou přesností, automatizací pohybů jednotlivých komponentů urychlovače, intuitivním ovládáním a vybavením přídavnými zobrazovacími systémy.

„Zejména díky přesnějšímu dodání dávek do nádorových ložisek je možné aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Tím se zkracuje i celková doba ozařování. Např. u onemocnění, která se dříve léčila dva až tři týdny, lze léčbu absolvovat během tří až pěti návštěv,“ sdělila Právu Jana Prausová, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Pokroky v léčbě rakoviny prsu a rakoviny prostaty

Zdraví

Dodala, že další velmi ceněnou výhodou moderních přístrojů je zavádění nových ozařovacích technik, jako je synchronizace průběhu ozařování s dýchacími pohyby pacienta – zavedení ozařování v hlubokém nádechu.

„Tuto techniku používáme zejména u žen s karcinomem prsu, neboť se díky ní snižuje zatížení srdce. To bývá jedním z častých vedlejších účinků radioterapie tohoto druhu onkologického onemocnění. Léčba karcinomu prsu je v současnosti velmi úspěšná a použitím této technologie se kvalita života pacientek po ukončení léčby ještě zvyšuje,“ uvádí docentka.

Odhadnou pohyb nádoru

Nové plánovací systémy umožňují také rekonstruovat pohyb nádorů při dýchání ve 4D zobrazení. Lékaři pak mohou lépe odhadnout pohyb nádoru a počítat s ním při plánování ozáření. To se využívá hlavně při léčbě nádorů plic.

Instalace moderních lineárních urychlovačů ve FN Motol umožnila zavést při ozařování speciální rotační techniku (VMAT – Volumetric Modulated Arc Therapy).

Při ní se rameno urychlovače pohybuje (rotuje) kolem pacienta a zároveň se dynamicky mění pohyb lamel mnoholamelového zaměřovače, rychlost rotace ramene a dávkový příkon.

Výrazným benefitem je pro pacienty zkrácení doby záření. Pokud dříve jedno ozařování trvalo 10 až 20 minut, může být nyní provedeno v řádu jednotek minut.

Tato technika zlepšuje rozložení dávky záření v těle pacienta, tzn., že se nádor daří lépe ozářit a zároveň dochází k rychlejšímu poklesu dávek záření v okolních zdravých tkáních.

To je přínosné především v případě vysokých dávek, které mohou být zdrojem nežádoucích účinků léčby.

Chemoterapie nezabírala, pacientovi v Brně nasadili jako prvnímu v ČR buněčnou léčbu

Věda a školy

Zkrácená doba záření

Výrazným benefitem je pro pacienty zkrácení doby záření. Pokud dříve jedno ozařování trvalo 10 až 20 minut, může být nyní provedeno v řádu jednotek minut. Zároveň dochází i k výraznému zpřesnění, a to díky tomu, že jsou přístroje vybavené systémy pro radioterapii řízenou obrazem.

V praxi to znamená, že pacientům je před každým ozářením prováděno CT vyšetření přímo na ozařovacím lůžku a kontroluje se a upravuje jeho poloha tak, aby se dosáhlo maximální přesnosti zacílení.

Díky moderním lineárním urychlovačům mohou dále lékaři průběžně přizpůsobovat ozařovací plány, a to v závislosti na změnách v těle nemocných v průběhu ozařování.

Tohoto trendu se využívá stále častěji, například při léčbě nádorů v oblasti krku.

Díky novým urychlovačům umožňujícím provádět pokročilé ozařovací techniky se Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol řadí mezi špičkově vybavená radioterapeutická pracoviště v ČR.

Reklama

Související články

Výběr článků