Hlavní obsah

Anorexie začíná až u čtvrtiny žen posedlostí zdravou výživou

15. 5. 2019, 6:05
Právo, Václav Pergl

Čtvrtina případů poruch příjmu potravy, zejména anorexie, začíná nezdravou posedlostí zdravou výživou, takzvanou ortorexií. V Česku se ročně léčí s poruchami příjmu potravy asi 4000 lidí, nemocných je ale víc.

Foto: Profimedia.cz

Až čtvrtina poruch příjmu potravy vzniká z posedlostíi zdravým stravování.

Článek

„V posledních letech vychází studie, které ukazují, že až čtvrtina poruch příjmu potravy, hlavně anorexie, vzniká v souvislosti s ortorexií (posedlostí zdravým stravováním),“ soudí vedoucí lékařka Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesorka Hana Papežová.

Příčiny bývají i neznámé

Příčiny vzniku některé z poruchy příjmu potravy (PPP) nejsou stále objasněné, ale naprostá většina teorií je založena na biopsychosociálním pojetí.

Základem mohou být problematické rané vztahy s nejbližšími osobami, především s matkou.

„Jasnými příznaky onemocnění je narušené vnímání vlastního těla. Nespokojenost, odmítání vlastního těla a zkreslený obraz proporcí nebo například neschopnost identifikovat vnitřní pocity, jako je třeba hlad,“ soudí profesorka.

Hrozba psychická i somatická

Onemocnění může být dlouho skrývané, okolí a blízcí si nemusí všimnout nebezpečí, ale nemocní jsou ohroženi nejen psychicky, ale i somaticky.

Až pět procent pacientů s anorexií na následky nemoci umírá, pacientkám hrozí kardiovaskulární selhání. U obou typů onemocnění je výrazně častější nebezpečí sebevražedného chování. Léčba je obtížná a vyžaduje kombinaci lékařské, psychologické a sociální podpory okolí. Zásadní roli hraje rodina.

„Stále víc zařazujeme do léčby názory a postoje nejen samotných pacientů, ale i rodinných příslušníků. Diskuse s nimi a jejich psychoedukování o všech aspektech nemoci pomáhá. Blízcí mohou lépe pochopit, proč právě jejich dítě má problém s příjmem potravy,“ vysvětluje Papežová.

Výživoví poradci

Více vzdělávat v oblasti poruch příjmu potravy by se podle odbornice měli i výživoví poradci.

„Docela často nemají dostatečné ponětí o poruchách příjmu potravy, chybí jim klinická praxe, jakou mají v zahraničí. Často mají sami černobílé myšlení ve vztahu k jídlu, neřeší ho nad rámec fyziologických funkcí,“ upozorňuje odbornice.

Dodala, že je třeba rozlišovat výživové poradce, kteří mají jen vzdělávací kurzy, terapeuty s bakalářským vysokoškolským titulem a specialisty s magisterským. Podle odborné literatury je mezi nimi vyšší podíl těch, kteří sami poruchou příjmu potravy trpí.

Základem patologického chování mohou být podle odborníků problematické rané vztahy s nejbližšími osobami, především s matkou, jak již bylo zmíněno. Přibývají ale podle nich stále i další spouštěče, jako je negativní inspirace sociálními sítěmi, identifikace s idoly nebo nepřiměřené nároky na vlastní osobu.

Léčba stojí i tisíce denně

Léčba lidí s poruchami příjmu potravy je obtížná i drahá. Nejdůležitější je začít včas, ideálně identifikovat ohrožené osoby ještě dříve, než se problém rozvine. Takovým pak stačí ambulantní léčba, není nutná hospitalizace jako u chronických poruch příjmu potravy.

Mění se také náklady na léčbu. Zatímco péče o pacientku s poruchami příjmu potravy na psychiatrickém oddělení stojí řádově stovky korun denně, hospitalizace na jednotce intenzivní metabolické péče, kam se dostávají pacientky ve vážném stavu, stojí pět až šest tisíc korun denně.

Proti ostatním psychiatrickým diagnózám je u nich navíc dvojnásobné riziko sebevražd.

Umírají ve 25 letech

V roce 2017, z nějž pocházejí poslední dostupná data o léčbě, bylo hospitalizováno 450 osob, dalších 3700 se léčilo ambulantně. Naprostá většina nemocných jsou mladé ženy, roste podíl nejmladších pacientek mezi deseti až 14 roky věku. Každý desátý pacient s poruchou příjmu potravy nemoci podlehne, umírají v průměru v 25 letech.

Mezi poruchy příjmu potravy patří odmítání jídla čili mentální anorexie, přejídání neboli bulimie a další onemocnění. Mentální anorexie se vyskytuje asi u 1,5 procenta všech dívek a mladých žen, hojnější je ve středních a vyšších sociálních vrstvách.

Bulimie je častější u studentek středních a vysokých škol, jde o čtyři až 15 procent dívek.

Může se vám hodit na Seznamu:

Reklama

Výběr článků