Hlavní obsah

Češi jsou s přímou volbou prezidenta spokojeni

18. 2. 2020, 14:43

Lidé jsou spokojeni s přímou volbou prezidenta. Za ideální způsob ji považuje 69 procent lidí. Veřejnost souhlasí i s tím, aby hlava státu v omezené míře zasahovala do činnosti vlády. Tento názor zastává 57 procent dotázaných. Plyne to ze šetření CVVM.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Ilustrační foto

Článek

Podle průzkumu by se desetina (11 procent) lidí vrátila k volbě hlavy státu zákonodárci, dalších 14 procent by preferovalo volbu prostřednictvím širšího shromáždění volitelů.

„V porovnání s minulým šetřením z března 2018 nedošlo v aktuálním šetření ke statisticky významným změnám, nicméně od roku 2017 postupně klesá podíl zastánců přímé volby ve prospěch volby širším shromážděním volitelů,” uvedlo CVVM.

Lidem spíše nezáleží, zda je prezident spojený s politikou, tvrdí 43 procent dotázaných. Podle 27 procent by mělo jít o člověka mimo strany a podle desetiny lidí by měl stát mimo politiku. Člena či dokonce předsedu strany by za vhodného kandidáta považovalo 9 , respektive pět procent lidí.

Průzkum: Lidé nadávají na privatizaci a podmínky ve stáří, úřady a politiky celkem berou

Při otázce na pravomoci hlavy státu by se podle 44 procent lidí měl prezident ve výjimečných případech věnovat řešení konkrétních otázek. Podle třetiny respondentů by měl konkrétní problémy řešit trvale a podle 19 procent by se měl zabývat obecnějšími otázkami morálky a dalších oblastí.

Podle 64 procent by měl prezident jmenovat ministry na základě doporučení premiéra. Pouze 14 procent lidí by hlavě státu ponechalo prostor pro vlastní uvážení a 12 procent má za to, že prezident by tuto kompetenci mít neměl.

Lidé si rovněž myslí, že by měl prezident do činnosti vlády zasahovat pouze v omezené míře. Tvrdí to 57 procent lidí, zatímco podle 26 procent lidí by neměl do činnosti kabinetu vůbec zasahovat. Dalších 11 procent dotázaných si myslí, že by prezident měl činnost vlády řídit.

Stejný den a úplně jiná čísla: Piráti naopak odskočili ODS

V zahraniční politice by měla hlava státu podle 60 procent dotázaných držet směr udávaný vládou a ministerstvem zahraničí. Podle 18 procent má prezident vystupovat nezávisle na vládě a podle 7 procent lidí má zahraniční politiku řídit.

Dalších osm procent dotázaných by hlavě státu angažování v této oblasti zapovědělo úplně. Dopočet do 100 procent u všech otázek představovaly odpovědi nevím.

Odpověď na většinu otázek je uvedena v Ústavě, která stanoví dělbu moci ve státě a stanovuje zdánlivě nepřekročitelné mantinely.

Průzkum CVVM proběhl od 11. do 22. ledna a zapojilo se do něj 1052 lidí.

Reklama

Výběr článků