Hlavní obsah

Univerzita Karlova získala v hodnocení českých VŠ nejlepší známky

1. 2. 2017, 15:02 – Praha

Univerzita Karlova (UK) v Praze získala nejvyšší známku ve třech ze sedmi sledovaných aspektů hodnocení českých univerzit, které zpracovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty této univerzity. Podle studie nabízí kvalitní uplatnění, mezinárodní prostředí a těší se největšímu zájmu. Alespoň v jedné kategorii získalo pět hvězdiček dalších 11 veřejných vysokých škol. Autoři posuzovali 130 fakult z 21 veřejných VŠ.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Univerzita Karlova získala pět hvězdiček za mezinárodní otevřenost, zájem uchazečů a úroveň studentů a uplatnění absolventů na trhu práce. V mezinárodní otevřenosti se hodnotilo zastoupení zahraničních studentů, míra zapojení školy do mezinárodních aktivit a důraz na podporu zahraničních pobytů studentů.

Vedle UK získaly pět hvězdiček za toto kritérium brněnská Masarykova univerzita (MU), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU) a Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Většinou to bylo díky několika mezinárodně zaměřeným fakultám.

Školy s více absolventy gymnázií

Nejstarší česká VŠ se také těší největšímu zájmu uchazečů a je mezi univerzitami s nejvyšší úrovní studentů. Obdobně na tom jsou VŠE a VFU. Jde o školy s větším zastoupením absolventů gymnázií, kteří měli na střední škole nadprůměrné výsledky, uvedli autoři hodnocení. Díky převisu přihlášených nad počtem přijímaných si tyto VŠ mohou vybírat.

Jako jediná z univerzit získala UK nejvyšší známku v uplatnění absolventů v praxi. Vedle osmi fakult UK získalo pět hvězdiček dalších 14 fakult z osmi veřejných VŠ. Jde o prakticky orientované fakulty, které jsou vyhledávané a pozitivně hodnocené ze strany studentů.

Žádná univerzita jako celek nezískala pět hvězdiček za hodnocení úrovně studia ze strany studentů a absolventů.

V celkovém zaměření studia na praxi získalo pět hvězdiček 23 fakult ze 13 VŠ. Z univerzit jako celku měla nejvyšší známku jen českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Hodnotilo se i zapojení školy do celoživotního vzdělávání. Uspěly profesně zaměřené fakulty.

Za vědeckou a výzkumnou orientaci dostala pět hvězdiček Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Zohledňovala se intenzita výzkumu i rozsah doktorských studijních programů. Pět hvězdiček získaly také čtyři fakulty Vysokého učení technického v Brně a tři fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Přínos regionu

Šest mimopražských univerzit bylo kladně hodnoceno za přínos regionu a sociální inkluzi, tedy vzdělávání studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolský titul. Mívají studenty z daného regionu, kteří v něm po studiu zůstávají.

Pět hvězdiček získaly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita Liberec a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Žádná univerzita jako celek nezískala pět hvězdiček za hodnocení úrovně studia ze strany studentů a absolventů. V nejlepší skupině bylo 27 fakult z 11 VŠ. Největší zastoupení měla se sedmi fakultami UK.

Reklama

Související články

Výběr článků