Hlavní obsah

Titul MBA pro manažery i pro starosty

20. 4. 2017, 12:57

Střední a vrcholoví manažeři si mohou obohatit kariéru postgraduálním studiem manažerského oboru, jehož absolventi získávají titul MBA (Master of Business Administration). Jedná se o zahraniční vysokoškolský studijní program, který je zaměřen na praxi. V ČR se však na něj nevztahuje zákon o vysokých školách, takže není formálně akreditován.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Vhodný je nejen pro majitele společností, ředitele, podnikatele, ale i pro představitele neziskového sektoru či státní správy.

MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou například řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod.

Kurzy se liší podle toho, jestli jsou zaměřeny obecně, nebo úžeji na určitou manažerskou disciplínu.

Specializace na zdravotnictví i státní správu

V poslední době už se vyprofilovalo několik oborů s odbornými specializacemi, které kladou důraz na management v konkrétní oblasti či sektoru, například Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management, Management ve veřejné správě, Finanční management či Management obchodu.

Tyto obory jsou zaměřeny na specifika managementu v daných oblastech a kromě manažerských modulů se v nich studenti setkávají i s moduly odbornými, jejichž zvládnutí je pro úspěšného manažera v dané oblasti nezbytné.

„Dnešní trh čím dál více vyžaduje odborníky, kteří ale zároveň dovedou být skvělými manažery. Doba manažerů ‚přes všechno‘ už skončila a dobře víme, jak neslavně to v mnoha oblastech dopadlo,“ řekl Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

„Nikdo z nás by se asi dobrovolně nenechal operovat od ekonoma, donedávna se však nikdo nedivil tomu, že se ředitelem nemocnice stane sice výborný lékař, který ale nemá dostatečné povědomí o manažerských a ekonomických aspektech řízení tak specifického subjektu, jakým je právě zdravotnické zařízení,“ dodal.

Vzdělání může obci ušetřit milióny

Podle něj na podobné pozice je dnes již při výběrovém řízení požadovaným standardem MBA v oblasti Managementu zdravotnictví. I lidé, kteří se na takové posty dostali dříve, si často své nedostatky uvědomují a vzdělání si tímto typem studia doplňují.

Totéž prý platí například pro veřejnou správu. „Třeba pro výkon funkce starosty zákon nestanovuje žádné minimální požadavky, co se týče vzdělání ani praxe. Stát se jím tak může kdokoli, což může mít ale pro obec často fatální následky. Setkáváme se však naštěstí s mnoha případy osvícených starostů, kteří nechtějí řídit obec metodou pokus-omyl a studiem MBA v oboru veřejné správy získají mnoho znalostí použitelných pro dobro obce, například v oblasti dotačního managementu. A to jsou věci, které dokážou ve finále obci ušetřit milióny,“ uvedl Mika.

Reklama

Související články

Titul MBA může přinést povýšení

2. 2. 2017, 11:01

Institucí nabízejících v ČR zisk titulu MBA, zaměřeného na získání zkušeností v managementu, přibývá. V tuzemsku jich je v současnosti několik desítek,...

Studium při práci má své výhody i povinnosti

30. 3. 2017, 12:40

Začít se studiem při zaměstnání není snadné, dodatečné získávání znalostí je totiž časově i finančně náročné. Pokud je zvyšování kvalifikace důležité pro...

Výběr článků