Hlavní obsah

Poradna: Co když se mi stane úraz na služební cestě a nemám „cesťák“?

4. 3. 2014, 7:00

Někteří zaměstnanci, kteří jezdí poměrně pravidelně na pracovní cesty, si v praxi často nenechají předem vystavit cestovní příkaz a vyjedou bez jakéhokoliv potvrzení zaměstnavatele – mají potom tito zaměstnanci šanci prokázat, že na služební cestě skutečně byli? Například kdyby se jim během této cesty stal pracovní úraz?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Nedávno jsem si přečetl ve vašem článku, že cestovní náhrady lze paušalizovat a že v takovém případě od zaměstnavatele před pracovní cestou nepotřebuji cestovní příkaz. Co když se ale během této cesty zraním například při dopravní nehodě a zaměstnavatel pak popře, že by mě na nějakou pracovní cestu vůbec vyslal. Jak potom prokážu, že mě na ni skutečně poslal?

Na pracovní cestě bez cestovního příkazu

Jak jsme zmiňovali v jednom z našich předchozích článků, zákon skutečně připouští možnost, že zaměstnavatel smí vyslat zaměstnance na pracovní cestu, aniž by mu před nástupem na pracovní cestu předal cestovní příkaz, tj. písemný dokument, který upravuje podmínky, za kterých má zaměstnanec tuto pracovní cestu absolvovat.

Současně ale zákon stanoví, že bez cestovního příkazu smí zaměstnavatel vyslat zaměstnance na pracovní cestu, jen když na něm zaměstnanec netrvá a když jsou jasné jeho nároky na cestovní náhrady – typicky jde o případy, kdy je možné náklady na pracovní cesty paušalizovat (zaměstnanec se pravidelně účastní jednání ve stejném místě, přepravuje se autem a pobývá ve stejném hotelu).

Jak prokázat služební cestu bez cestovního příkazu?

Za předpokladu, že tedy zaměstnavatel vyslal zaměstnance na pracovní cestu bez cestovního příkazu a pak to popírá, bude nejjednodušší tuto cestu prokázat u pravidelných cest, protože většinou vyplývají z určitého harmonogramu cest, rozpisu návštěv klientů apod.

Pokud by se nejednalo o pravidelné cesty, bude nutné vyslání na pracovní cestu prokázat jiným způsobem, například zápisem z jednání nebo svědeckou výpovědí jiných zaměstnanců přítomných na jednání, kteří slyšeli, že konkrétní zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu.

Pracovní cestu lze ale prokázat i z jiných okolností – například u zaměstnance, který byl vyslán zaměstnavatelem na konferenci do zahraničí, může jako důkaz sloužit potvrzení o uhrazení konferenčního poplatku, letenky zakoupené zaměstnavatelem na jméno zaměstnance, fakturou z hotelu za poskytnuté ubytování apod.

Úraz na pracovní cestě

Skutečnost, že zaměstnanec prokáže, že byl skutečně zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, však ještě neznamená, že bude případný úraz na této cestě automaticky posuzován jako pracovní úraz. Musí se totiž posoudit také okolnosti, za kterých k úrazu došlo – jestli se stal při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním, či nikoli (například zda k úrazu došlo během jízdy autem na jednání nebo při odpočinkových aktivitách ve volném odpoledni).

Shrnutí

Pokud vás zaměstnavatel vysílá na pracovní cestu, měl by vám (s výše uvedenými výjimkami) předem předat cestovní příkaz – v případě, že vám tento příkaz nedá, můžete v případě potřeby prokázat vyslání a uskutečnění pracovní cesty i jinak (přes e-mailovou komunikaci, svědecky…).

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků