Hlavní obsah

FF UK hledá způsob, jak zajistit pokračování oboru sociální práce

22. 3. 2023, 11:58 – Praha

Katedra sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze se potýká s nedostatkem učitelů. Na univerzitě se proto bude jednat a hledat postup, jak zajistit pokračování oboru, aniž se sníží počet studentů a kvalita studia. Stávající studenti oboru sociální práce na katedře a také ti, kteří budou přijati ke studiu letos, budou mít možnost dostudovat.

Foto: archív FF UK

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Článek

Ve středu o tom informovala proděkanka fakulty pro vnější vztahy a další vzdělávání Michaela Slussareff. Na nepříznivou situaci na katedře upozornili v několika otevřených dopisech někteří studenti, absolventi a podporovatelé katedry.

Pouze tři vyučující na plný úvazek

„V situaci, kdy nebylo možné standardním způsobem podat žádost o reakreditaci dotčených studijních programů, vedení FF UK rozhodlo, že nyní bude Radě pro vnitřní hodnocení UK předložena žádost o akreditace studijních programů ve formě na dostudování. Tato forma znamená, že v letošním roce bude podle schválených podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 řádně realizováno přijímací řízení uchazečů o bakalářský i navazující studijní program sociální práce na FF UK a všichni stávající studenti včetně těch přijatých v letošním kalendářním roce budou mít možnost dostudovat ve stejném, případně obdobném studijním programu,“ uvedlo ve svém vyjádření vedení fakulty.

Fakultní vedení sdělilo, že obor sociální práce na fakultě je od roku 2022 personálně destabilizovaný. Výuku studijního programu aktuálně zajišťují pouze tři vyučující na plný úvazek, na katedře přitom obor studuje asi 200 vysokoškoláků.

Odbory filozofických fakult zvažují žaloby na univerzity

Věda a školy

Od 1. ledna byla vedením katedry pověřena vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení Renata Kocianová, od 13. března katedru vede Alena Novotná.

Pokračování oboru na UK

Situaci na katedře chce vedení fakulty řešit s vedením univerzity a dalšími fakultami, na nichž se oboru sociální práce věnují. „Cílem tohoto a plánovaných navazujících jednání je společný postup, který by zajistil stabilní a dlouhodobé pokračování tohoto oboru na UK,“ stojí ve vyjádření.

Otevřený dopis na podporu katedry, který jeho autoři adresovali vedení FF UK a odeslali 16. března, podepsalo asi 900 lidí. Signatáři dopisu požadují mj. zajištění kontinuity bakalářského a magisterského studia v oboru sociální práce po 28. srpnu, vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího katedry a finance na důstojné mzdy pracovníků katedry.

NAÚ: Odebrání institucionální akreditace pro Mendelovu univerzitu je pravomocné

Věda a školy

Obor sociální práce je na Univerzitě Karlově možné studovat i na Husitské teologické fakultě a na Evangelické teologické fakultě. Katedra sociální práce FF UK je však podle autorů dopisu jediným veřejným vysokoškolským pracovištěm, které nabízí nesdružené studium sociální práce v Praze, které se orientuje na sociální práci v trestní justici, teorii sociální správy, sociální ekonomii či na práci s migranty a menšinami.

Podle informací na webu pro uchazeče o studium katedra v akademickém roce 2023/2024 otevírá prezenční studium bakalářského a magisterského programu sociální práce. Doktorské studium se otevírat nebude.

K protestům na vysokých školách se přidávají další obory

Domácí

Reklama

Výběr článků