Hlavní obsah

Výstava představuje klauzurní práce devíti maturantů

8. 1. 2014, 20:08
Novinky, Stanislava Dvořáková

V Malé scéně v Ústí nad Orlicí probíhá od 6.ledna do 5. února výstava posledních klauzurních prací devíti maturantů oboru Užitá fotografie a média místní Střední školy umělecko-průmyslové, které dokazují přípravu na komplexní závěrečné zkoušky.

Foto: Stanislava Dvořáková

Serie fotografií subjektivní identity POPELÁŘI Gabriely Stránské představuje cvičení pro využití v reklamě či propagaci.

Článek

Střední škola umělecko-průmyslová, která se ve městě trvale reprezentuje svojí činností a výsledky, tentokrát přikročila vzhledem k blížícím se maturitním zkouškám k seznámení s náročností a přípravou na ukončení studia téměř sta studentů.

Ověřením zvládnutí studijní látky jsou klauzurní práce, na kterých po zhodnocení porotou jsou studentům sděleny nedostatky. Tyto práce čtvrtého maturitního ročníku jsou nejen ukázkou, jak bylo učivo zvládnuto, ale také, kde je třeba zejména na technice přidat.

Protože umění v jakékoliv podobě není sebestřednou záležitostí, je třeba najít cestu komunikace s veřejností. K vyřešení tohoto úkolu posloužila výstava pro veřejnost v Malé scéně v Ústí nad Orlicí spojená při vernisáži s promítnutím videí s ukázkami, jak se dá tento problém řešit a jakou roli hraje vztah k blízké osobě, která se pak zároveň stává prvním obdivovatelem i kritikem.

Na videích bylo představeno několik možností navázání vztahu s okolím. Nápaditosti se meze nekladly a tak vedle ukázky přímé ankety na vystavená díla to byla forma zadání informací do geocachingových schránek až po vypuštění lampionů s fotografií a žádostí o ohlášení nálezce. Odvážnou formou byly punkové projekty dvou studentů s reakcí na volby a projevy vulgarizmů v současné společnosti.

I když práce s kamerou či zvukovým doprodem mnohdy prozrazovala roli začátečníka, nápaditost, neotřelost a vtip nahradil technické nedostatky. Bavili se jak početně zastoupení studenti školy, tak jejich rodiče, či učitelský sbor i přítomní zástupci široké veřejnosti.

Tato možnost navázání kontaktů formou tvorby i vlastním představením byla dána třem maturantům a šesti maturantkám oboru Užitá fotografie a média. Záměr a obsah projektu úvodním slovem představili učitelé školy Mgr. Marek Malůšek a Mgr. Lucie Harapátová. Dalším bodem programu byla prohlídka vystavených klauzurních prací všech devíti studentů.

Zadáním pro tyto práce byl námět "Prostor uvnitř, prostor vně" a "Identity". Návštěvník se tak na souboru osmi fotografií seznámil se vztahem autora k zvolenému prostředí, se zhodnocením významu místa i probíhajícími ději a vzájemnými vztahy. Najde zde i okamžiky, které člověk v celkovém běhu událostí ani nevnímá, prostředníkem se pak jedině stává objektiv fotoaparátu.

Jednotlivými náměty byla CHALOUPKA Davida Korytáře, DĚTSTVÍ Martina Dvořáčka, BRODCE Nikoly Fořtové, INTERNÁT Tomáše Heřmánka, NÁŠ BYT Sabiny Ludvíkové, DŮM Ivety Zelené, SPLAV Lucie Doubravové, KOUPALIŠTĚ Kristýny Bartošové a PARK Gabriely Stránské. Dále série snímků POPELÁŘI Gabriely Stránské představila zařazení určité pracovní skupiny z námětu "Identity".

Pro veřejnost, budoucí zájemce o studium a jejich rodiče možnost bližšího seznámení s činností školy výstavou nekončí. Méně je známá stálá výstavní síň v atelierech SŠUP ve Špindlerově ulici, kterou lze na požádání na vrátnici navštívit a seznámit se s aktuální tvorbou, účastí na akcích a úspěchy na soutěžích.

Reklama

Výběr článků