Hlavní obsah

V části Frýdku-Místku platí mimořádné veterinární opatření

13. 3. 2017, 16:49
Novinky, Jana Matějíková

Ptačí chřipka, jejíž ohnisko bylo objeveno ve čtvrtek v obci Dobrá, si vyžaduje zavedení mimořádných veterinárních opatření také v některých částech Frýdku-Místku. Jedná se o místní části Skalice, Panské Nové Dvory a také část katastrálního území Frýdek, na které se vztahuje ochranné pásmo.

Foto: magistrát FM

ptačí chřipka

Článek

Ochranné pásmo v části katastrálního území Frýdek je stanoveno ve směru od obce Dobrá, přičemž hranici tvoří silnice č. 477 vedoucí kolem Židovského hřbitova, Hypermarketu Albert, přes kruhový objezd až k silnici č. 473 Bruzovská pokračující ve směru na Sedliště.

Ochranné pásmo v části Skalice je ohraničeno hlavní silnicí č. 4773, přičemž do pásma spadá část ve směru na Dobrou (Na Kamenci). Do ochranného pásma spadá také celá část území Panské Nové Dvory. 

Všem chovatelům v ochranném pásmu se nařizuje umístit drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí do uzavřených prostor, do nichž bude zamezen vnik volně žijícího ptactva a u vchodů do těchto prostor bude zajištěna dezinfekce. Dále se chovatelům nařizuje sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny obratem hlásit krajské veterinární správě na číslo +420 720 995 203.

V ochranném pásmu bylo v pondělí zahájeno sčítání drůbeže v malochovech i komerčních chovech. Do dotčených lokalit vyrazili sčítací komisaři (dobrovolní hasiči), kteří budou obcházet všechny rodinné domy a zjišťovat u branky počet domácky chované drůbeže.

V případě, že se nákaza v rámci tříkilometrového pásma rozšíří, nařídí veterinární správa likvidaci drůbeže. Pokud se nerozšíří, zůstane pouze u zmonitorování počtu drůbeže.

Podrobnější vymezení ochranného pásma a stanovených opatření v ochranném pásmu viz příloha na webu města.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, krizový telefon Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj je +420 720 995 203.    

Reklama

Výběr článků