Hlavní obsah

Ostravská zoologická zahrada představila nové voliéry pro sovy a orly

25. 6. 2020, 16:28
Novinky, Josef Zajíc

Novinkou letošní sezony v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je komplex šesti voliér, které vznikly na jedné z botanických stezek - na Cestě vody. Nové voliéry zabydleli sovy a orli královští.

Foto: Josef Zajíc

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.

Článek

Ve všech případech se jedná o vzácné a ohrožené druhy české přírody a zoo Ostrava se dlouhodobě podílí na jejich ochraně - ať už zapojením do záchranných chovů v lidské péči, bezplatným poskytováním přirozeně odchovaných mláďat pro vypouštění do volné přírody, nebo osvětou široké veřejnosti. Výstavbu voliér finančně podpořily statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

„Komplex voliér pro sovy obývá pět druhů, které žijí a hnízdí v České republice. Je to celá polovina druhů sov, které se v naší přírodě vyskytují. Většina z nich patří v České republice k ohroženým druhům, a proto je chráněna zákonem. Sovy nejvíce ohrožuje rapidní úbytek vhodných míst, kde mohou hnízdit. Jsou to převážně staré stromy s dutinami, staré zemědělské budovy a podobně. Naše zoo je zapojena do několika projektů na záchranu sov v Evropě. Přirozeně odchovaná mláďata bezplatně poskytujeme pro vypouštění do volné přírody za účelem posílení volně žijící populaci,” informoval ředitel Zoologické zahrady Ostrava Petr Čolas.

Ve voliérách sov diváci mohou vidět:

Voliéra 1: Zemědělská usedlost - sova pálená - silně ohrožená

Voléra 2.: Venkovská zahrada - sýček obecný - silně ohrožený

Voliéra 3: Horský les - kulíšek nejmenší - silně ohrožený

Voliéra 4: Jehličnatý les - sýc rousný - silně ohrožený

Voliéra 5: Puštík bělavý - kriticky ohrožený

Nedaleko sovích voliér vyrostla voliéra pro ohrožené orly královské. Dospělý pták je zbarven tmavě hnědě.

Orel královský je jedním z největších dravých ptáků České republiky dosahujících váhy až 4,5 kg. V mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů jsou vedeni v kategorii "Zranitelný" s odhadovaným počtem populace do 10 tisíc dospělých jedinců. Většina z nich se vyskytuje na území Ruska a Kazachstánu.

Zoo Ostrava je zapojena do repatriačních projektů na záchranu sov pálených od roku 1995 - pro vypuštění poskytla již 465 mladých sov, sýčků obecných od roku 2003 poskytla 104, puštíků bělavých od roku 2014 pro vypuštění poskytla 8 jedinců.

Prapočátky zoo v Ostravě zasahují do roku 1948, kdy v Ostravě-Kunčičkách vznikl Hornický sad. V roce 1949 se název změnil na Zoo - zahrada. Oficiálním datem vzniku ostravské zoo se stal 26. říjen 1951. Koncem padesátých let bylo rozhodnuto přestěhovat zoologickou zahradu na Slezskou Ostravu do Stromovky. Otevřena byla 1. května 1960.

Největší změny začínají po roce 2000. Zahrada se akčně rozvíjí dále, rekonstruují se budovy, restaurace a hlavně pavilony. V roce 2018 změnila ostravská zoo svůj název na Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.

Reklama

Související témata:

Výběr článků