Hlavní obsah

Ostrava vyhlásila dotační program na estetizaci veřejného prostoru

17. 3. 2017, 15:06
Novinky, Josef Zajíc

Celkem pět milionů korun je letos vyčleněno v dotačním programu na revitalizaci a estetizaci veřejného prostoru. V lednu 2017 ho schválili zastupitelé města Ostravy. Grant je určen pro širokou veřejnost, která může předkládat projekty sloužící ke zkrášlení a oživení nefunkčních veřejných prostor.

Foto: Josef Zajíc

Ostrava 17.3.2017 Dotační program na estetizaci veřejného prostoru. Ilustrační foto.

Článek

Součástí životního prostředí obyvatel města jsou také veřejná prostranství, ulice, chodníky, náměstí, nábřeží a parky. Jejich podoba a funkčnost ovlivňuje to, jak se ve městě lidé cítí. Veřejný prostor tvoří z velké části image města a je obrazem jeho kulturních hodnot.

"O estetizaci veřejného prostoru jsme diskutovali v rámci příprav strategického plánu, na pracovních skupinách k projektu REFILL, inspirovali jsme se zkušenostmi z jiných evropských měst. Nejen tyto podněty nás vedly k tomu, abychom nový dotační program vyhlásili. Přála bych si, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí a proměna veřejného prostoru k lepšímu byla ve městě znatelná," odůvodnila dotační program náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Přihlásit se může kdokoliv, ať už chce osázet místo květinami, anebo upravit nevzhledné zákoutí, které by následně mohlo sloužit například k relaxaci, sportu anebo setkávání lidí.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 000 korun. Ve druhé kategorii to budou projekty s podporou do 1 milionu korun. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města.

Žádosti lze podávat od 1. března do 1. května 2017. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno do 30. června 2017.

Reklama

Související témata:

Výběr článků