Hlavní obsah

Městské divadlo Brno oslaví 75 let své existence

18. 6. 2020, 13:04
Novinky, Jaroslav Štěpaník

Po skončení války, osvobození od německého nacismu, vznikla v Brně druhá divadelní scéna. Divadelníci kolem režiséra M. Páska ideu prosadili, zvolili i přiléhavý název: Svobodné divadlo. Hrát začalo na dnešní Gorkého ulici, první premiérou, velmi úspěšnou (14. června 1945) byla Nezvalova Manon Lescaut.

Článek

Následující léta přinášela nové umělecké koncepce, i změny názvu a míst působiště. Další název zněl: Městské a oblastní divadlo. Pak byl veden boj proti tlaku prosazujícím jméno tehdejšího ministra kultury Z. Nejedlého. Zvítězilo Brnu a Moravě blízké - Divadlo bratří Mrštíků.

Po velkém divadelním stěhování hrálo na Jakubském náměstí, kde později uvolnilo místo Večernímu Brnu (dnes dávno již domovská scéna Divadla Bolka Polívky). "Mrštíci" získali prostor na Lidické, odkud přešla na stávající působiště činohra dnešního Národního divadla Brno. Těch, co pamatují, že na Lidické před oběma divadelními scénami bývalo kino Morava, kvapem ubývá.

Dnes, docela také již dávno, po zdařilé rekonstrukci a otevření nové Hudební scény, má na Lidické domovské území činohra Městského divadla Brno, jak se v devadesátých letech vrátilo k jednomu z prvních názvů. Scéna je i vhodným prostorem pro komornější hudební představení.

V roce 2004 otevřením velké Hudební scény, špičkově technicky vybavené, k tradičně kvalitní činohře přibyl vysoce profesionální soubor hudebního divadla. Výstavba moderní divadelní budovy a její využití mělo podporu, vzbuzovalo však i dost nesouhlasu a pochyb. Někdy, jak bývá, z nepochopení či nevíry v úspěch velkého projektu. Jindy v podtextu a podtónech, za podobných situací častých, o subjektivních pocitech a postojích. Obavy se nepotvrdily. Nástup a gradace s jakou hudební scéna vstoupila do divadelního světa, možná trochu i překročily očekávání těch, kteří se o její vznik zasloužili.

Hudební scéna, aniž by utrpěla činoherní, se stala na dálku výraznou vlajkovou lodí MdB. To staví na dlouhodobé koncepci a dramaturgii, opírá se o vysokou profesionalitu umělců i všech zaměstnanců. Největší zásluhu má bezesporu Stanislav Moša, režisér, dramatik a především výborný manažer s jasnou vizí, kterou plně realizoval. V roce 1990 byl uměleckým ředitelem, pak pověřen řízením divadla. V roce 1993 na základě konkurzu ředitelem MdB jmenován. Divadlo pod jeho vedením získalo vysokou prestiž doma i ve světě. Obliba divácká je až neobyčejně stálá a velká. Průběžně vyprodáno.

Právě se svými diváky si přeje Městské divadlo Brno své 75. výročí oslavit. Oslavy se uskuteční v Divadelní dvoraně v sobotu 27. června od 10.00 hodin a potrvají až do večerních hodin.

Program bude bohatý, nabitý zábavou, hudbou, zpěvem, zajímavými vystoupeními, rozhovory, eventy. Vstup je volný. Hlavní váha programu v režii Igora Ondříčka spočívá na současném souboru, výročí však neopomene a připomene i ty, kteří spoluutvářeli před nimi historii oblíbené divadelní scény, dávno již pevně vsazené do života a dění svého města.

Reklama

Související témata:

Výběr článků