Hlavní obsah

Časem zapomenutá studánka v Klopotech uzdravila mnoho nemocných poutníků

29. 7. 2012, 19:13
Novinky, Stanislava Dvořáková

Osada Klopoty v údolí pravého přítoku Tiché Orlice, vzdálená šest kilometrů od Ústí nad Orlicí, byla dříve významným poutním místem se zázračnou léčivou studánkou.

Foto: Stanislava Dvořáková

Léčivý pramen vyvěrající zpod kořenů stromu vytváří mramorem vydlážděnou studánku.

Článek

Vyjdeme-li z Ústí nad Orlicí po modrém turistickém značení, přes úbočí Kubincova kopce se dostaneme pod obcí Říčky na lesní kilometrovou trasu, na jejímž konci se nachází část osady Klopoty, kterou tvoří hluboké malebné údolí. Strmé, převážně zalesněné stráně připomínají téměř horský ráz a staly se tak chatovou rekreační oblastí. V horní části údolí přímo u lesa pod kořeny majestátního buku vyvěrá pramen křišťálové vody, která je kolébkou Klopotského potoka.

Léčivá moc tohoto pramenu byla místními známa odedávna. Legenda vypráví, že na mohutném stromu byl umístěn obraz Panny Marie. Zpod kořenů stromu dva silné prameny utvořily studánku, v které se zrcadlil na modré obloze a zelených větvích obraz Panny Marie. Přicházeli lidé, obdivovali krásu a čistotu vody a k tajemnému obrazu se modlili. Ti, kteří trpěli nějakou nemocí se po omytí uzdravili. Přírodní zákony tak doplnila mystická síla a lidé věřili v zázračnou moc.

Věhlas studánky se rozšířil v roce 1812, kdy tudy projížděl pluk dragounů postižený nemocemi z válečných útrap. Když se touto vodou omyli, začali se cítit zdravěji. Téhož roku Josef Růžička, setník Reinerova pluku, kterému hrozila slepota, si vodou omýval nemocné oči a uzdravil se. Jako poděkování dal u pramene vystavět dřevěnou kapličku.

K zázračnému prameni přicházeli průvody poutníků a tak majitel pozemku s pramenící léčivou vodou, Josef Kaplan, postavil v roce 1817 v sousedství studánky dřevěné lázně a pro pohodlí poutníků hostinec.

Klopoty se staly významným poutním místem, o čemž svědčí zápisy uzdravených účastníků. Najdeme příklady, kdy dvanáctiletý hoch si vyléčil nezhojitelný oční neduh, tříleté děvčátko ruku, kdy po úraze hrozila amputace, další svá postižení padoucnicí či ekzémy.

Vzhledem k těmto případům nový majitel v roce 1863 vystavěl novou zděnou kapličku a podle obrazu dal zhotovit jeden metr vysokou sošku, kterou umístil dovnitř kaple. V roce 1876 byly vystavěny nové zděné lázně, které byly hojně navštěvovány. Přijížděli i nemocní ze vzdálených míst, např. Prahy a Vídně.

V roce 1892 byla kaplička zvětšena a postavena o několik schůdků výše nad pramenem. Na přestavbě se podíleli finančně i svépomocí občané z okolních obcí. Věcnými dary byla vyzdobena kaple, socha dostala nový oděv. Bílými mramorovými dlaždicemi byl vydlážděn kříž na dně studánky. Svěcení kaple vykonal brandýský děkan.

Ještě v roce 1901 byl pramen užíván v areálu někdejších vodoléčebných lázní v Brandýse nad Orlicí, které nyní slouží jako rehabilitační ústav.

V současné době není voda studánky léčebně prozkoumána. Chuť má chladivě slanou, poněkud nahořklou připomínající salnytr. Jako léčebný pramen ztratila svůj význam, přesto pamětníci přicházejí s květinami a svícemi.

Lázně dávno zanikly, ale přesto Klopoty pro svoji pěknou polohu jsou oblíbeným návštěvním místem. Pro odpočinek a občerstvení slouží restaurace, která v létě nabízí příjemné posezení venku pod stromy.

Reklama

Výběr článků