Hlavní obsah

Zdravotní pojišťovny přispějí na cvičení, plavání, tanec i parkour

21. 9. 2023, 9:00

Léto pomalu končí a spolu s tím se blíží i období dešťů a plískanic. Tedy čas, kdy lidé sedí doma a z velké části se méně pohybují. V mnoha případech to je i tím, že mají na placená sportoviště nedostatek peněz. Od zdravotních pojišťoven přitom na něj mohou rodiny získat i tisíce korun.

Foto: Envato

Některé pojišťovny nabízejí příspěvky také na permanentky do posiloven. Ilustrační foto

Článek

Zájem prý je přitom velký. Například Oborová zdravotní pojišťovna musela do nového roku příjem žádostí pozastavit.

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí pro dospělé ve věku 18–65 let jednorázový příspěvek ve výši 500 korun na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru. Tedy například na předplatné permanentky do posiloven a bazénů, členské příspěvky nebo kurzy. Využít peníze lze i na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem. „Pro vyplacení příspěvku je nutné předložit doklad nebo součet dokladů v celkové hodnotě minimálně 1500 korun,“ uvádí VZP na svém webu.

Senioři pak mohou dostat stejnou částku, příspěvek lze přitom čerpat postupně. „V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity. Jednotlivé doklady nemusí být na stejnou pohybovou aktivitu,“ konstatuje VZP.

Operátoři mají nové tarify pro mladé, neomezený začíná pod pěti stovkami měsíčně

Pětistovku pak mohou rodiče dostat na plavání kojenců a vaničkování pro děti do jednoho roku věku. Tisícovku pak na sportovní aktivity organizované v kroužcích, spolcích, klubech, domech dětí a mládeže nebo školou. A to pro děti mezi jedním a osmnáctým rokem věku.

Pro děti ve věku 15–18 let je možné peníze použít na úhradu permanentky.

„Příspěvek na pohyb dětí patří mezi benefity rozhodně k těm nejoblíbenějším a také nejčastěji čerpaným. Jen vloni o něj zažádalo zhruba 180 tisíc rodičů, na příspěvcích jim pojišťovna v souhrnu vyplatila 140 milionů korun,“ řekla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

V letošním roce podle ní bude toto číslo velmi pravděpodobně ještě vyšší. „V prvním pololetí roku 2023 si o příspěvek na pohyb dětí u VZP zažádalo o třetinu více klientů než za srovnatelné období v roce předchozím,“ dodala.

OZP

Podobně má standardně v nabídce příspěvek na sportovní aktivity dětí a dospělých i Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). „Je to dlouhodobě jeden z nejžádanějších příspěvků. V letošním roce byl ve výši 1000, respektive 500 korun na osobu,“ řekl její mluvčí František Tlapák. Pojištěnci ho mohli použít po předložení účtenky na úhradu členství ve sportovních oddílech a kroužcích, vstup na sportoviště a podobně.

„Minulý čas v předchozí větě ale není omylem. V letošním roce byl o tento příspěvek tak velký zájem, že jsme rozpočet na celý rok spotřebovali už v červnu. A to i přes to, že jsme rozpočet posílili oproti roku 2022 zhruba o šest milionů korun,“ dodal s tím, že se program opět otevře od ledna.

VOZP

U Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (VOZP) mohou rodiče dostat ročně až tisíc korun pro aktivity dětí do osmnácti let. Týká se to například cvičení rodičů s dětmi, základní tělesná příprava, atletika, hasičský sport, gymnastiky, fotbalu, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, ricochet, volejbal, kanoistiky a podobné sporty. Ale uplatnit to lze i na mladými lidmi oblíbený street parkour, lezectví nebo skákání na trampolíně, byť s odborným dohledem, kroužky roztleskávaček či bojové sporty a tanec. Dále mohou děti dostat pětistovku na plavání.

Podobně mohou dostat 500 korun ročně na plavání dospělí. A to jak na permanentku, tak na jednorázové vstupy či plavecké kurzy. Dalších 500 korun pak může jít na pravidelné pohybové a rekreační aktivity. „Podat žádost o příspěvek lze on-line přes mobilní aplikaci nebo webový klientský portál, dále na papírovém formuláři poštou nebo osobně na kterémkoli kontaktním místě. K žádosti stačí přiložit doklad o úhradě příslušné pohybové aktivity či plavání,“ uvedl vedoucí oddělení marketingu Jan Mates.

ZP MV ČR

Příspěvky na sportování poskytuje i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). U dětí do 18 let je to až 1500 korun na organizované i individuální sportovní aktivity, kroužky či kurzy. „Dále na sportovní soustředění, lyžařské výcviky a také na vícedenní skipasy. Pokud rodiče postoupí svůj příspěvek dítěti, může si přijít až na 2500 korun,“ řekla mluvčí pojišťovny Jana Schillerová.

Sportovní soustředění se musí uskutečnit na českém území a trvat nejméně čtyři dny. Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte musí částku uhradit a poté, co obdrží platební doklad, může o peníze zažádat prostřednictvím e-komunikace nebo emailem.

Žádost je možné podat do tří měsíců od úhrady služby nebo od ukončení pobytu. „Doklady k jedné položce lze sčítat. Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaký sport se jedná,“ upřesnila Schillerová s tím, že by si lidé na webu měli ověřit, jaké sportovní aktivity pojišťovna akceptuje.

„Dospělým přispíváme na sportovní aktivity až 500 korunami,“ uvedla dále mluvčí. Jedná se o aktivity a sporty dlouhodobého charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice.

„Akceptujeme aktivity uvedené v našem seznamu, oddílové příspěvky, vícedenní skipas minimálně na čtyři dny, online aktivity jako fitness a podobně,“ řekla Schillerová. Naopak pojišťovna neproplácí dárkové permanentky, dárkové vouchery, jedno. až třídenní skipasy, elektro-myo-stimulaci, léčebné rehabilitační cvičení u fyzioterapeuta, pronájem tělocvičny, haly či kurtu, jednorázové startovné nebo rodinné permanentky.

Dlouhodobá předplacená sportovní aktivita, například permanentka či oddílové příspěvky pro dospělé, musí být minimálně v hodnotě 800 korun. „To ale neplatí pro klienty od 65 let,“ dodala Schillerová.

Stát oseká hendikepovaným podporu, mohli by přijít o práci

ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) přispívá svým pojištěncům do osmnácti let celkem maximálně 1500 korunami. A to na tyto programy a v těchto částkách: organizované plavecké kurzy až 1000 Kč, sportovní kroužky až 500, ochranná přilba až 500 korun, lyžařské výcviky až 500 Kč, sportovní prohlídka až 500 korun.

„Dospělí pojištěnci mohou čerpat příspěvek 700 korun z programu Pravidelný pohyb, dále až 1000 Kč v programu Krok pro zdraví a na program Sportovní prohlídka je příspěvek až 500 Kč,“ uvedla mluvčí Elenka Mazurová.

Do programu Pravidelný pohyb patří všechny druhy sportů včetně plavání s výjimkou lyžování, masáží, solné jeskyně, saun, solárií a jiných regeneračních aktivit. Krok pro zdraví je zaměřený na pravidelné chození s mobilním zařízením, na kterém je instalována aplikace Zdraví v mobilu, kde se zaznamenávají nachozené kroky, za které se pojištěnci přiznává odměna do výše 1000 korun. Příspěvek je určen na nákup sportovního sortimentu.

Dárci krve a kostní dřeně pojištění mohou kromě jiného navíc čerpat na pohybové aktivity částky od 500 do 6000 Kč. „Maximálně tedy mohou dospělí pojištěnci v ČPZP čerpat na sportovní aktivity až 8200 korun,“ dodala Mazurová.

I zde je nutné předložit doklad o úhradě zboží nebo služby, a to prostřednictvím aplikace Zdraví v mobilu, přes e-přepážku nebo na pobočce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

„Pro děti a mládež do osmnácti let máme pro tyto účely k dispozici příspěvek Sport Junior s maximální výší 700 korun,“ řekl Novinkám Petr Kvapil ze Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Tento příspěvek nemá stanovenu spodní věkovou hranici a je tady možné jej čerpat i na pohybové aktivity typu kojenecké plavání a podobně.

Pro dospělé do 64 let je zde pak k dispozici na sport až 500 korun. Stejně je tomu u seniorů.

Rodiče vydají na studium dětí i miliony, možností investic mají několik

„V případě dětí a mládeže a seniorů nemáme konkrétní výčet sportů pevně stanoven. Musí se však jednat o pohybovou aktivitu v pravém slova smyslu, nikoliv například o e-sport,“ upřesnil Kvapil.

U dospělých je nutné, aby se jednalo o pravidelnou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center nebo vybrané aerobní aktivity, třeba kondiční cvičení, kruhový posilovací trénink, intervalový trénink, trampolíny a podobně.

Žádat je v letošním roce možné až do 30. listopadu.

RBP

U pojišťovny RBP je možné standardně čerpat finanční příspěvek do výše celkové hodnoty tisíc korun, a to až do 15. prosince. Například u kurzů plavání pro děti je to 500 korun, u sportovců ve sportovních oddílech a klubech na členské příspěvky či zdravotní prohlídky také 500 Kč. Příspěvek na saunu je 700 korun.

„S aplikací my213 lze získat možnost čerpání příspěvku na permanentku do 50 procent z ceny. A to na sportovní aktivity jako pravidelné plavání v bazénech, sportovní kroužky, pravidelné tréninky a fitness. Maximálně ale do výše 500 korun,“ řekl mluvčí Ivo Čelechovský.

Lidé od 60 let, kteří jsou v této pojišťovně pojištěni, mohou získat příspěvek ve výši 50 procent z ceny permanentky, maximálně ale 500 Kč, na plavání v krytých bazénech a fitness. Tedy spinning, posilovnu, aktivní posilovací stroje, jógu, aerobik.

Z programu 90+ pak lidé nad devatenáct let věku mohou dostat 500 korun nad stanovený tisícikorunový limit, a to na nákup permanentky na plavání a fitness.

„Doklady lze předložit buď osobně na všech kontaktních místech pojišťovny, elektronicky prostřednictvím aplikace my213 nebo poštou. Doklady a žádost o úhradu preventivní péče z balíčku „Uživatelé my213“ musí být podány výhradně prostřednictvím aplikace my213,“ upřesnil Čelechovský.

Termín pro změnu zdravotní pojišťovny se blíží

Reklama

Související témata:
Příspěvěk na sport
Příspěvek na rehabilitaci

Výběr článků