Hlavní obsah

Vládní balíček: Jak si konkrétně finančně pohoršíme

24. 5. 2023, 9:03

Každý z nás již od ledna příštího roku pocítí dopady navrhovaných vládních opatření, jejichž cílem je ozdravení veřejných financí. Ty počítají například se zrušením školkovného, omezením slevy na manželku, zavedením nemocenského pojištění, změnou daňových pásem, zvýšením pojistného pro OSVČ, zvýšením daně z nemovitých věcí či se zvýšením spotřebních daní a změnou u DPH.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Finanční dopady navrhovaných opatření budou pro jednotlivé skupiny obyvatel rozdílné. Ve stručnosti si připomeňme nejzásadnější změny, které se „negativně“ dotknou každé domácnosti.

Konec slevy na manželku i školkovného

Zaměstnanci budou opět platit 0,6 procenta z hrubé mzdy na nemocenské pojištění. „Odvodům na nemocenské pojištění by se nedalo vyhnout a o tuto částku by si pohoršil každý zaměstnanec, u manželského páru se souhrnnou mzdou 80 tisíc korun měsíčně by roční ztráta z důvodu znovuzavedení nemocenského pojištění byla již 5760 korun,“ doplnila pro Novinky Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nebude možné uplatnit slevu na manželku/manžela v domácnosti (nyní 24 840 korun), pokud se stará o dítě starší tří let. Rodina s dětmi ve školce přijde i o tzv. školkovné (sleva na dani za každé dítě navštěvující předškolní zařízení, výše se rovná minimální mzdě pro daný rok).

PŘEHLEDNĚ: Co obsahuje konsolidační balíček vlády

Domácí

Podraží i bydlení

Daň z nemovitých věcí vzroste až na dvojnásobek současné úrovně, zároveň se bude každý další rok zvyšovat s ohledem na inflaci. U vodného a stočného, stejně tak u dálkového tepla se DPH zvýší ze současných 10 procent na vládou navrhovaných 12 procent. Sazba daně u sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu se z 15 procent posune do 21 procent.

Lidé s uzavřeným stavebním spořením přijdou o polovinu státní podpory, která se ze současných maximálních dvou tisíc korun ročně sníží na jednu tisícovku.

Lidem významně vzrostou měsíční výdaje například za nápoje (včetně kojeneckých a minerálních vod), které se mají přesunout do základní 21procentní sazby DPH, či léky, u nichž bude nově sazba 12 procent.

Kvůli vyšší sazbě DPH lidem podraží například alkohol, ale třeba i kadeřnické služby či noviny. Také kuřáci musí počítat s tím, že si připlatí, daň u cigaret, ale i tabáku nebo doutníků se v roce 2024 zvýší o 10 procent a dále pak o pět procent v následujících třech letech.

Ze současných 1500 korun vzroste o 800 korun i roční dálniční známka. „U nafty by se měla výše spotřební daně zvýšit o 1,50 koruny na litr, tedy na sazbu před válkou na Ukrajině,“ doplnil pro Novinky Michal Jelínek, partner V4 Group.

Jak ušetřit při nákupu budoucí dálniční známky

Finance
Modelový příklad: Čtyřčlenná rodina zaměstnance
Muž má měsíční hrubý příjem ve výši 45 tisíc Kč. Nově mu bude každý měsíc strženo 270 Kč na nemocenské pojištění, 3240 Kč za rok.
Manželka je v domácnosti, kromě rodičovského příspěvku na 3,5leté dítě nemá žádný příjem. Druhé pětileté dítě navštěvuje školku, za niž rodina nyní platí 6000 Kč ročně. Muž již nebude moci v ročním zúčtování daně uplatňovat slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Kvůli plánovanému zrušení školkovného si nebude moci odečíst z daně částku 6000 Kč.
Rodina má dvě stavební spoření. Každý rok získala nárok na maximální výši podpory 2000 Kč na každou smlouvu, tedy celkem 4000 Kč.Státní podpora bude snížena na polovinu. Rodina tak přijde o 2000 Kč.
Rodina žije ve vlastním bytě, platí tedy daň z nemovitých věcí.Od příštího roku by měla být daň až dvojnásobná, zároveň by v dalších letech mělo docházet k valorizaci.
Vodné a stočné rodinu dle posledního vyúčtování přišlo za rok na 8400 Kč. Výše DPH je 764 Kč.Z důvodu změny sazby DPH z 10 % na 12 % si rodina za vodu připlatí.
Za komunální odpad zaplatili za rok 5400 Kč. Výše DPH je 704 Kč.Sazba DPH u komunálního odpadu se zvyšuje z 15 % na 21 %.
Dálkové teplo domácnost přišlo na 11 200 Kč ročně. Výše DPH je 1018 Kč.Také dálkové teplo bude i kvůli vyšší sazbě DPH dražší, sazba se zvyšuje z 10 % na 12 %.
Rodina jezdí autem na naftu. Ročně ujede v průměru pět tisíc kilometrů, s průměrnou spotřebou 5,5 l/100 km. V průměru rodina spotřebuje 275 litrů nafty. Z důvodu zvýšení spotřební daně o 1,50 Kč/l si připlatí zhruba 413 Kč.
Každý rok si kupují roční známku za 1500 Kč.Příští rok vydají za roční dálniční známku 2300 Kč, o 800 Kč více.
Oba rodiče kouří, dohromady v průměru krabičku denně (cena v průměru 130Kč za krabičku). Celková roční útrata je zhruba 47 tisíc Kč.U cigaret dojde ke zvýšení spotřební daně o 10 procent, v dalších letech pak bude docházet k valorizaci.
Žena navštěvuje kadeřníka, cca 8× ročně, každá návštěva ji přijde na zhruba 1000 Kč, 8000 Kč ročně.Služby kadeřníka zdraží, dojde k zařazení ze sazby DPH 10 procent do sazby 21 %.
Zdroj: výpočty redakce a společnosti V4 Group

Lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy

Velmi citelně dopadnou změny na osoby s měsíčním příjmem okolo 150 tisíc korun, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Lidé s těmito příjmy spadnou do vyššího daňového pásma se sazbou daně z příjmu ve výši 23 procent.

Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje také snížení limitu pro uplatnění sazby daně ve výši 23 procent ze 48násobku průměrné mzdy na 36násobek.

„Toto legislativní opatření se dotkne těch osob, které mají hrubou měsíční mzdu mezi 121 tisíc a 161 tisíc korun, pro ostatní daňové poplatníky se nic nezmění, zdanění nadprůměrných příjmů zůstane v Česku při mezinárodním srovnání nadále příznivé,“ uvedla Ivanco ze společnosti Mazars s tím, že stejný dopad platí i pro OSVČ.

Muž s měsíčním příjmem 150 tisíc korun
Uplatňuje pouze slevu na poplatníka, na dani z příjmu nyní zaplatí 19 930 Kč
Příští rok by zaplatil již 31 930 Kč.
Rozdíl na zaplacené dani by tak za rok vyšel na 144 000 Kč.
Od roku 2024 se ho také bude týkat platba na nemocenské pojištění ve výši 0,6 % z hrubé mzdy. Měsíčně tak zaplatí 900 Kč, ročně pak 10 800 Kč.

Vyšší odvody pro OSVČ s nízkým ziskem

Při výkonu hlavní činnosti musí OSVČ vždy platit alespoň minimální sociální pojištění. Vládní návrhy počítají se zvýšením odvodů pro OSVČ, pokud se zvýší vyměřovací základ a minimální platba na pojistném.

„U OSVČ by mělo dojít ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy, avšak postupně o pět procent ročně. Současně by se mělo platit pojistné nejméně z 55 procent, namísto současných 50 procent základu daně,“ upozornil Jelínek.

Minimální pojistné platí zejména OSVČ s nižším ziskem využívající 80procentní či 60procentní výdajový paušál. Minimální měsíční pojistné by se postupně během příštích let zvyšovalo při současné úrovni průměrné mzdy o 1766 korun.

„Pokud jsou oba partneři OSVČ platící minimální sociální pojištění, tak by se jim za celý rok platba sociálního pojištění prodražila zhruba o 42 tisíc korun, což je citelný zásah do rodinné peněženky,“ dodala Ivanco.

OSVČ si připlatí. Zvýší se jim minimální odvod na důchodové pojištění

Domácí

Červnová valorizace důchodů

Na červen 2023 je naplánována další mimořádná valorizace důchodů, která bude pravděpodobně probíhat podle upravených pravidel. Všechny důchody budou jednotně zvýšeny o 400 korun, procentní výměra pak u každého vzroste o 2,3 procenta. Průměrný důchod by tak měl být vyšší o 760 korun.

Důchodci si sice opět polepší, ovšem pokud by nedošlo k úpravě pravidel, průměrný důchod by byl vyšší o 1770 korun.

Starobní důchodci bez přivýdělku
Starobní důchod muže je 19 tisíc Kč. Podle původních pravidel měl jeho důchod činit 20 721 Kč. Podle nových pravidel bude důchod 19 745 korun.
Starobní důchod ženy je 14 500 Kč. Podle původních pravidel měl ženin důchod činit 15 703 Kč. Podle nových pravidel ale bude 15 141 korun.
Měsíčně měli penzisté podle původních pravidel pobírat dohromady 36 424 Kč. Podle nynějších pravidel bude jejich společný příjem činit 34 886 Kč.
Zdroj: V4G

Vláda do budoucna chystá změny i v oblasti důchodů, předčasných důchodů, valorizací a v neposlední řadě i v prodloužení věku odchodu do důchodu.

Anketa

Očekáváte, že si kvůli vládnímu balíčku finančně pohoršíte?
Ano, výrazně
75,3 %
Ano, trochu
19,1 %
Ne
5,6 %
Celkem hlasovalo 12599 čtenářů.

PŘEHLEDNĚ: Co se změní v důchodech

Domácí

Reklama

Výběr článků