Hlavní obsah

Klientku bez jejího vědomí převzala jiná zdravotní pojišťovna

15. 2. 2021, 1:04
Právo, Jakub Svoboda

Velké překvapení zažila koncem ledna paní D. z Brna, když se od své účetní v práci dozvěděla, že je přeregistrována ze Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k Revírní bratrské pokladně (RBP). Žádnou žádost o přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně ale paní D. nepodala.

Foto: Profimedia.cz

Každý má právo vybrat si podle svého rozhodnutí jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven v ČR. (Ilustrační snímek)

Článek

„Na call centru RBP se se mnou nejdřív vůbec nechtěli bavit. Nakonec mi sdělili, že za to může externí pracovník, se kterým už rozvázali spolupráci. Na VZP se k celé věci stavěli vstřícně. Pán mi tam sdělil, že ten den jsem už pětadvacátý, kdo stejnou věc řeší. A že rozesílají 700 dopisů lidem, kteří od nich odcházejí. Nám ale nic nepřišlo,“ popsal Právu manžel paní D.

Manželé podali kvůli nechtěné změně pojišťovny trestní oznámení a obrátili se i na ministerstvo zdravotnictví, které přeregistraci označilo za neoprávněnou. Brzy poté se jim e-mailem ozvala manažerka náboru klientů RBP s tím, že celá záležitost byla okamžitě šetřena a řešena. S omluvou je informovala, že na VZP, kde byla paní D. pojištěna, RBP zaslala žádost o zpětvzetí, které bylo obratem vyhověno.

Pán v pojišťovně mi sdělil, že ten den jsem už pětadvacátý, kdo stejnou věc řeší
manžel podvedené paní D.

RBP patří mezi menší ze sedmi zdravotních pojišťoven v zemi, působí hlavně na Moravě. Jak k neoprávněné přeregistraci klientky jiné zdravotní pojišťovny došlo, mluvčí RBP Ivo Čelechovský Právu nevysvětlil.

„K těmto situacím a jevům dochází každoročně hlavně v období přeregistrací ve všech zdravotních pojišťovnách (ZP), které i RBP často žádají o zpětvzetí žádosti svého pojištěnce. Řádově se v rámci všech ZP může jednat o desítky obdobných individuálních případů,“ uvedl Čelechovský.

Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou? Změňte ji, čas je do konce března

Finance

Dále sdělil, že pokud pojišťovna dostane podnět nebo z klientovy negativní reakce zjistí, že o přeregistraci nepožádal, individuálně vzniklou situaci řeší s jeho stávající zdravotní pojišťovnou „bez zbytečných průtahů a jiných komplikací, které by klienta mohly poškodit“.

Člověk, který se nevědomky dostane k jiné pojišťovně, se může dostat do problémů například tehdy, když se ocitne u lékaře, který ale nemá s pojišťovnou, která klienta té původní „přebrala“, podepsanou smlouvu.

Případ pro policii

Mluvčí VZP Milan Řepka na dotaz Práva, jak k výše popsané neoprávněné přeregistraci mohlo dojít, odpověděl: „Podvodným jednáním osoby, která přeregistraci za klienta nahlásila.“

Dodal, že v každém přeregistračním období (zdravotní pojišťovnu lze změnit dvakrát do roka, buď k 1. lednu, nebo 1. červenci, přičemž žádost je nutné podat minimálně tři měsíce předem – pozn. redakce) VZP eviduje jednotky takových případů. Poškození klienti by podle Řepky měli přeregistraci, kterou sami nepodepsali, nahlásit orgánu činnému v trestním řízení, neboť je podle něj pravděpodobné, že došlo k neoprávněnému nakládání a zneužití jejich osobních údajů.

Co dělat, když jste neoprávněně přeregistrováni
Kontaktujte zdravotní pojišťovnu, která tvrdí, že má vaši přihlášku. Osobně či písemně (doporučeně) uveďte konkrétní důvody, proč by měla být vaše přihláška považována za neplatnou, a tudíž zrušena.
Můžete „novou“ pojišťovnu i požádat, aby vám přihlášku opatřenou vaším podpisem ukázala.
V případě, že „nová“ zdravotní pojišťovna souhlasí se zrušením přihlášky, vyrozumí o tom klienta, popř. přímo původní pojišťovnu. Ta pak provede obnovení pojistného vztahu a nahlásí to do Centrálního registru pojištěnců. Pokud byste u „nové“ pojišťovny narazili, nezbývá než se obrátit na policii.
Každý má právo vybrat si podle svého rozhodnutí jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven v ČR. Změnit ji můžete jednou za 12 měsíců, přičemž k dispozici jsou dva možné přestupní termíny.
Změnu zdravotní pojišťovny je dobré si dobře promyslet a především předem zjistit u svých lékařů, s jakými pojišťovnami mají uzavřené smlouvy.
Rozhodně se nenechejte přepadnout na ulici a tam něco ve spěchu nepodepisujte. Neposkytujte lehkovážně své osobní údaje.

„Pokud náš klient o své přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně nevěděl a nesouhlasí s ní, v rámci reklamace mezi zdravotními pojišťovnami tuto jeho neplatnou přeregistraci řešíme, tak aby byla zrušena,“ dodal mluvčí VZP.

„Mohu potvrdit, že jsme od našich klientů zaznamenali několik dotazů na toto téma. Je však třeba uvést, že nemusí jít vždy o podvod. Jsou například případy, kdy klient přihlášku podepsal ve spěchu na ulici a pak na to zapomněl, nebo ji podal, avšak nakonec si přestup sám rozmyslel, protože například dodatečně zjistil, že nová ZP nemá smlouvu s jeho lékařem,“ sdělila Právu mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková.

Reklama

Výběr článků