Hlavní obsah

Jak nejlépe naplánovat odchod do penze

30. 3. 2023, 5:40

Správným výběrem okamžiku, kdy si požádáte o přiznání starobního důchodu, ovlivníte jeho konečnou výši. A to po celou dobu jeho vyplácení.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Při plánování odchodu do důchodu byste měli zvážit, o co přijdete, pokud odložíte přiznání penze, a o kolik vyšší důchod získáte. Otázkou pak je, zda se vyplatí dřívější přiznání důchodu či odklad.

„Taková úvaha je nutná jak u plánování odchodu do předčasného důchodu, tak při takzvaném přesluhování, kdy odkládáte při pokračující výdělečné činnosti řádný starobní důchod, abyste později získali důchod vyšší,“ řekl důchodový poradce Martin Kohoutek.

„Proto je důležité znát výši důchodu k různým datům, jak důchod odkladem roste, kdy získáte další ukončený rok doby důchodového pojištění a tak dále,“ podotkl.

Předčasné důchody mohou být výhodné i v letošním roce

Finance

Vliv přelomu let může výši důchodu ovlivnit rovněž zásadně. „Někdy je výhodnější přiznání důchodu koncem roku, někdy začátkem nového,“ upozornil Kohoutek. Loni a zřejmě i letos bylo přiznání důchodu koncem roku výhodnější díky mimořádným valorizacím důchodů, což se odrazilo i v nárůstu zájmu o předčasný důchod. Podmínky výpočtu a valorizací důchodů nejsou konstantní a každý rok se mění.

„Proto je pro lidi, kterým vzniká nárok na odchod do důchodu během období posledního čtvrtletí ‚starého‘ roku nebo prvního čtvrtletí roku ‚nového‘, důležité, aby se aktivně zajímali o to, co je pro ně výhodnější,“ zdůraznila Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

Pozor na chybějící doby pojištění

Lidé by podle ní měli důchodové problematice věnovat velkou pozornost. „Určitě se vyplatí dát si do pořádku svoji evidenci důchodového pojištění a podniknout všechny kroky k tomu, aby byl přiznaný důchod co nejvyšší. Nejde totiž jen o to, kolik dostanete v době přiznání důchodu, ale také kolik vám mohou přinést další valorizace tohoto důchodu,“ doporučila.

Pojištěnci by se měli podle ní vyvarovat zbytečných chyb, jako je nedoložení doby důchodového pojištění. Případné nedostatky v evidenci správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) či neevidované doby pojištění mohou člověka v penzi připravit o nemalou částku.

Mnoho důchodců nepřestává pracovat či podnikat ve chvíli, kdy dosáhnou důchodového věku. Dostávají mzdu či mají příjmy z podnikání a zároveň pobírají starobní důchod. Ten si ale mohou za určitých podmínek zvýšit, stačí požádat o jeho přepočet. Důchod se jim zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 procenta výpočtového základu. Podle expertů by ale měla být bonifikace pracujících seniorů vyšší.

Kalkulačky

  • Termín nástupu do starobního důchodu i možnou výši penze lze zjistit na ePortálu ČSSZ

Nutné je přihlášení přes e-identitu či datovou schránku. Jednoduše si zde zkontrolujete započtené doby důchodového pojištění a případně je pro účely odhadu upravíte či doplníte.

  • Vedle toho má ČSSZ na svém webu i tzv. důchodovou kalkulačku pro ty, kdo již důchodového věku dosáhli nebo jej do pěti let dosáhnou. Po přihlášení klienta se pro tuto službu automaticky připojí údaje o jeho dobách pojištění a vyměřovacích základech (vyloučených dobách), které má ČSSZ v evidenci, a po případné editaci dob (doplnění chybějící doby pojištění) se provede informativní výpočet.
  • Pokud nedisponujete elektronickou identitou, lze si na webu ČSSZ stáhnout důchodovou kalkulačku a veškeré údaje do ní vyplnit ručně. V případě výpočtu důchodu do budoucna kalkulačka nabízí možnost jeho určení formou tzv. predikcí, a to až pět let dopředu.
  • Se žádostí o propočet své penze a další informace se zájemci mohou také obracet na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

„Pro jakýsi předběžný přehled kalkulačka na webu asi stačí. Odchod do důchodu bych podle toho ale neplánoval. Je třeba znát problematiku důchodů trochu hlouběji a hlavně souvislosti, různé možnosti, scénáře, které připadají v úvahu, kdy získáváte ukončený rok pojištění, vliv souběhů vyměřovacích základů a vyloučených dob a tak dále,“ poukázal Kohoutek.

„Důchodový systém je docela zamotaný, rozdíl jednoho dne přiznání důchodu může s důchodem zahýbat o několik set korun až tisíc. Na to bohužel jednoduchá kalkulačka odpovědi nedá,“ dodal.

Odchod do penze v 68 v důchodové reformě nebude, řekl Jurečka

Domácí

Reklama

Výběr článků