Hlavní obsah

Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek

11. 8. 2017, 3:33
Novinky, bab

K létu patří bouřky, blesky, prudké lijáky či krupobití, v krajním případě i povodně a záplavy. Často majitelům nemovitostí způsobí škody na jejich majetku a ti pak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Napáchané škody se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po milióny korun.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Škody, které může způsobit počasí, nejsou vůbec malé. Jejich průměrná výše se při povodních a záplavách pohybuje okolo 150 tisíc korun. U krupobití hlásí lidé škody v průměrné výši až okolo 45 tisíc korun a u vichřice zaznamenáváme průměrnou škodu okolo 29 tisíc korun,“ shrnula Vanda Kýpeť ze Slavia pojišťovny.

Pojištění nemovitosti a domácnosti je základ

Aby škody na majetku způsobené nezmary počasí co nejméně nabouraly rodinný rozpočet, je třeba mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti.

„Standardně bývají v základním typu tohoto pojištění kryty škody způsobené vichřicí, přímým i nepřímým úderem blesku, požárem či krupobitím,“ uvedla Kýpeť.

Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak můžete jak osobní návštěvou na pobočce pojišťovny či telefonicky, tak e-mailem či vyplnit na webových stránkách vaší pojišťovny příslušný formulář.

Škodu na majetku podrobně zdokumentujte

Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Při jejím hlášení pojišťovně mějte vždy připravené číslo pojistné smlouvy, své identifikační údaje (jméno, adresu) a také číslo účtu, na které chcete zaslat pojistné plnění.

Pochopitelně je třeba přesně uvést, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Nápomocný bude i seznam poškozených věcí. Připravte si i doklady prokazující vlastnictví poškozeného majetku (např. záruční listy, výpisy z účtu, účtenky apod.).

Likvidátor pojišťovny, který se na místo škody dostaví, pak na základě poskytnutých dokumentů a míry poškození majetku vyhodnotí váš nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Zpravidla platí, že do příjezdu likvidátora by majitelé nemovitosti neměli následky řádění počasí odklízet, v některých případech je to však nezbytné.

„Pokud na střechu pojištěného majetku například spadl strom a poškodil krytiny a nadále prší, je potřeba celou pojistnou událost nafotit a následně zajistit, aby do budovy dále nezatékalo. V takovém případě se nemusí čekat na likvidátora, je ale nezbytné mít vše zdokumentované. Ideální je části poškozeného majetku odklidit a uschovat. Taktéž je dobré evidovat náklady, které při odklízení následků živelní pohromy vznikly,“ upozornila Kýpeť.

Obraťte se i na asistenční službu

Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, máte možnost obrátit se na asistenční službu, která vám s řešením vzniklé škody bezplatně poradí a pomůže.

„Asistenční služby jsou v různé míře zahrnuty v pojištění, vždy záleží na konkrétním typu smlouvy. Lidem v nouzi poradí, jak správně postupovat, pomohou s odklizením škod či sháněním elektrikáře, plynaře, instalatéra nebo třeba zámečníka,“ doplnila Kýpeť.

Když řádí povodně a záplavy

Pokud náš majetek zasáhnou záplavy či povodně, je potřeba do řešení pojistné události zahrnout i další kroky. Kromě čísla pojistné smlouvy, identifikačních údajů, účtů a podrobné foto či videodokumentace je potřeba pořídit také seznam veškerých věcí, které voda poškodila či zcela odnesla, a to včetně takových drobností, jakými jsou knihy, kapesníky nebo příbory.

Seznam by měl být pokud možno co nejobsáhlejší a vedle výčtu věcí by měl zahrnovat i odhad jejich stáří a hodnotu.

Likvidátora bude dále zajímat do jaké výše sahala voda nebo jak velký byl v místě nános bahna. Vzhledem k povaze povodní a záplav nelze vždy čekat na příchod likvidátora, proto je nezbytné vše fotograficky pro potřeby pojišťovny zdokumentovat.

Tipy, jak předcházet škodám na majetku způsobeným počasím
Zajistěte okna a dveře, aby průvan nezpůsobil jejich rozbití nebo rozbití jiných předmětů.
Upevněte nebo pečlivě uschovejte pohyblivé či volně položené předměty, ať už na balkónu či zahradě. Vlivem větru by mohlo dojít k jejich rozbití nebo způsobení jiné škody či újmy na zdraví.
Odjíždíte-li na dovolenou, zvažte uzavření vody, plynu a vypojení spotřebičů z elektrické sítě. Pokud chcete mít naprostou jistotu, vypněte taktéž jističe pro světelný a zásuvkový okruh.
Zvažte zřízení přepěťové ochrany. Chrání domácnost nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti.
Pokud doma nemáte zřízenou přepěťovou ochranu, vytáhněte pro jistotu kabely elektrických zařízení ze zásuvek. Přepětí v elektrické síti, které může úder blesku způsobit, může domácí spotřebiče a elektroniku poškodit či zcela zničit.
Udržujte hromosvod ve funkčních stavu. Chrání totiž nejenom domácnost před úderem blesku a následným možným požárem, ale také nás samotné před zásahem bleskového proudu. U běžných objektů by měla být hromosvodová soustava zkontrolována jednou za pět let odborným, licencovaným pracovníkem.

Reklama

Související články

Výběr článků