Hlavní obsah

Vláda dostala návrh prodeje dolů

30. 6. 2003, 17:15 – PRAHA
Novinky, Martin Procházka

Návrh privatizace hnědouhelných společností dostala v pondělí vláda po skončení připomínkového řízení mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí. Ještě dopoledne přitom vše nasvědčovalo tomu, že se materiál na ministerstvu financí zdrží a vládě bude předložen až příští týden.

Foto: Jaroslav Graman

Dětský den v areálu bývalého hlubiného dolu.

Článek

Jádrem dokumentu je návrh na prodej státních podílů v Sokolovské uhelné a Severočeských dolech. "Pokud vše půjde podle předpokladů, mohly by mít obě společnosti nové majitele ještě do konce letošního roku," řekl Právu ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Celý proces přitom po schválení vládou proběhne ve dvou fázích. Nejprve proběhne takzvané předkvalifikační kolo, v jehož rámci budou muset zájemci o doly splnit určité podmínky. Teprve potom proběhne výběrové řízení.

Kritériem i výše těžby

Součástí podmínek v předkvalifikačním kole bude podle dobře informovaného zdroje například to, aby zájemce měl odbornou kvalifikaci a zkušenosti s provozováním dolů a těžby, která v předchozích pěti letech dosahovala v průměru alespoň 2 milióny tun ročně. Další z podmínek je podle zdroje zkušenost s provozem sanančních a rekultivačních prací.

Nový majitel dolů nesmí podle zdroje mít většinové ani menšinové vlastnictví v podnicích, které se zabývají těžbou, výrobou, tranzitem či prodejem ropy nebo zemního plynu v množství, jež by bylo přímým substitutem českého hnědého uhlí. Stejné majetkové účasti nesmí údajně nabyvatel mít ani ve státech, které bezprostředně s českou republikou sousedí. Nová struktura majetkových účastí po ukončení privatizace potom nesmí narušit soutěž mezi výrobci elektřiny v ČR.

V podmínkách samotného výběrového řízení potom podle zdroje figuruje například nabídnutá cena, podnikatelský záměr s předpokládanou výší těžby do roku 2030, dopady snižování těžby na zaměstnanost, dopady na region a pomoc regionům.

Cena nebude rozhodující

Cena však nebude podle ministra nejdůležitějším kritériem výběru vítěze soutěže. "Doly získá ten, kdo splní celou řadu kritérií. Zejména nám jde o to, aby měly doly zajištěnou perspektivu, bylo zaručeno zachování těžby a vítězný návrh měl vazbu na energetickou koncepci, ve které počítáme s hnědým uhlím jako významným energetickým zdrojem až do roku 2030," vysvětlil Urban.

Cena, kterou by ministerstvo za obě důlní společnosti chtělo získat, je zatím stanovena předběžně. Upřesní ji expertní ocenění, které bude zároveň podle Urbana sloužit jako minimální cena za doly.

Obě společnosti se podle návrhu mají prodávat zvlášť ve dvou výběrových řízeních, které poběží současně a podle stejných podmínek. Podle Urbana se nyní o doly předběžně uchází asi 6 společností.

Výše těžby v hnědouhelných dolech nebude podle ministra součástí podmínek výběrového řízení. S jejím snížením se podle Urbana počítá už v návrhu energetické koncepce, který je nyní součástí veřejné diskuse. "Z návrhu vyplývá, že těžba bude postupně klesat a v roce 2030 bude zhruba o čtvrtinu nižší oproti současnému stavu," dodal Urban.

Reklama

Související témata:

Výběr článků