Hlavní obsah

Reklamy z mostů přes dálnice jen tak nezmizí. Střední Čechy podaly žalobu

21. 2. 2020, 4:01
Novinky, Bohumír Žídek

Billboardy a další reklamní zařízení měly z okolí dálnic zmizet první zářijový den roku 2017. Dodnes se tak nestalo. Na mostech přes dálnice dokonce přibývají nové reklamy. Středočeský kraj kvůli nelegální reklamě podal žalobu na firmu Czech Outdoor.

Reklama na D5 ve VrážiVideo: Novinky

 
Článek

Jak Novinky upozornily, řada billboardů od dálnic stále nemizí. Naopak. Například na mostě přes dálnici D8 u odbočky na Kralupy se nedávno objevila nová reklama.

Řidiči si mohou všimnout řady reklam také na dálničních mostech na D5, například na 3. kilometru, 30,5. kilometru nebo 38. kilometru.

Středočeský kraj podal žalobu

Podle sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou tyto mosty ve správě Středočeského kraje.

„Jedná se o mosty, které byly součástí smlouvy, uzavřené se společností Czech Outdoor,“ sdělila Novinkám náměstkyně ředitele Krajské správy a údržby silnic Ludmila Poupětová.

„Tato smlouva již skončila, je neplatná a v současné době je podána na zmíněnou firmu žaloba na vyklizení ploch mostních konstrukcí u Okresního soudu Praha – východ,“ dodala.

Czech Outdoor patří do skupiny BigBoard. „K žalobě nemáme žádné informace, takže se nemůžeme vyjádřit,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská.

Reklama na D5 umístěna „s vědomím obce“

Reklama na mostě čeká na řidiče také na třináctém kilometru D5, a to v obou směrech. Vlastníkem mostu, na němž jsou reklamy umístěny, je obec Vráž.

Případ tohoto mostu ukazuje na další problém – takzvané souvisle zastavěné území obce nepatří do ochranného pásma dálnic. Zákaz reklamy se na něj tedy nevztahuje.

„Po předchozí konzultaci s ministerstvem dopravy je most v zastavěném území obce (zástavba z obou stran mostu). Reklama na mostě je umístěna s vědomím obce. Zatím o odstranění reklamy neuvažujeme,“ uvedla starostka Vráže Hana Maivaldová na dotaz Novinek.

Problém se souvisle zastavěným územím

Zákon o pozemních komunikacích definuje souvisle zastavěné území tak, že je na něm „postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo“. Zda tomu tak v případě Vráže skutečně je, není jasné.

Dva a čtvrt roku od zákazu billboardů. Nelegální reklamy nemizí, přibývají nové

Možná souvislá zástavba je totiž, jak je patrné z videa Novinek, vidět pouze na jedné straně mostu. Na jeho druhé straně už stojí jen hřbitov.

Skeptický byl po zhlédnutí fotografií z Google Maps i mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Dle přiložených fotek se dle všeho o souvisle zastavěné území nejedná, ani na jedné straně mostu nejsou vidět stavby, které by je tvořily,“ sdělil Novinkám.

Zastavěné území obce v zákoně o pozemních komunikacích
Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:
-  na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí,
- mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.

Navíc je problematické i samotné vyjmutí souvisle zastavěného území obce ze zákazu reklamy na dálnici. I kdyby totiž z obou stran mostu bylo souvisle zastavěné území obce, na situaci by to nic neměnilo.

Reklama nemíří na řidiče, kteří jedou po mostě po území obce, nýbrž na ty, kteří projíždějí pod mostem. Ti to, že projíždějí pod zastavěným územím obce pravděpodobně vůbec nevnímají, zato však vnímají reklamu, jež jednoznačně cílí právě na ně.

Kverulant: reklamy na mostech ještě horší než billboardy

„Podle těch fotek to skutečně vypadá, že se o zastavěné území nejedná. Nicméně i zákonnou definici zastavěného billboardáři často zneužívají, když jako samostatnou stavbu počítají třeba nějakou rozvodnu nebo kapličku na hřbitově,“ uvedl na dotaz Novinek Vojtěch Razima ze spolku Kverulant, který se v tématu reklam u dálnic angažuje.

Na dálnici zbývají stovky nelegálních billboardů, dávno měly být pryč

„I v případě, že by se ukázalo, že místo definici zastavěného území splňuje, rozhodně nejde o to, co tím měl tehdy zákonodárce na mysli. Tím byla skutečně myšlena obec, kde je jeden dům vedle druhého,“ dodal.

Billboardy v obci podle Razimy nejsou taková hrozba. „Nejezdí se tam rychle, takže tam bych byl shovívavější. Nicméně pokud se jedná o dálnici, kde se jezdí 130 km/h, nebo silnice první třídy, kde je limit 90 km/h, tak to je jiná kapitola a myslím si, že zákon skutečně mohl škrtnout i to zastavěné území,“ domnívá se.

Obecně považuje Razima reklamy na dálničních mostech za velký problém. „Když zvednete oči a podíváte se na tu reklamu, tak v periferii už ze silnice nevidíte nic. V tom jsou tyto reklamy ještě problematičtější než billboardy po stranách, kde lze ještě vozovku nějakým způsobem vnímat,“ uzavřel.

Zbývají přes tři stovky reklam

I podle posledního sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou právě reklamní poutáky na mostech přes dálnice problematické. „Obecně lze říct, že právě na dálniční nadjezdy jsou nejvíce umisťována nová nelegální reklamní zařízení,“ sdělil Novinkám mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Z okolí dálnic ŘSD eviduje 1151 odstraněných nelegálních reklam ze zhruba 1500. Podle zákona měli provozovatelé odstranit reklamní zařízení z takzvaných ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy do konce srpna 2017.

Majitelé billboardů v řadě případů dávali najevo odpor proti nové legislativě a odmítali spolupracovat. Na konci srpna 2017 billboardy provozovatele Czech Outdoor ze skupiny BigBoard zaplnila zobrazení české státní vlajky.

Reklama

Související články

Výběr článků