Hlavní obsah

Češi pracují na daních pro stát o den méně než loni

29. 5. 2014, 11:01
Novinky, tov

Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 10. června, loni to bylo 11. června. Češi tak letos budou na stát pracovat 160 dní. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby naopak veškerý příjem připadá státu.

Foto: David Ryneš, Novinky

Dny práce na stát

Článek

Průměrný daňový poplatník musí na výdaje z veřejných rozpočtů v letošním roce pracovat 160 dní, tedy o den méně než loni.

„Tento posun je dán součtem dvou faktorů, které působí stejnosměrně. Jedním z nich je úsilí nové vlády o odpovědnější chování na straně veřejných výdajů v roce 2014, druhým je zlepšený výhled vývoje hrubého domácího produktu v letošním roce," uvedl Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz, které se na kalkulacích Dne daňové svobody podílí.

„Zlepšení o den oproti loňskému roku je ‚hozenou rukavicí‘ pro novou vládu a výzvou pro ministra financí Andreje Babiše, aby řekl ANO žádoucímu posunu Dne daňové svobody směrem k počátku roku,“ říká ředitel Liberálního institutu Petr Koblovský.

Švýcaři mají zaplaceno už 4. května

V sousedním Německu si daňoví poplatníci počkají o tři dny déle než u nás (do 13. června), v Maďarsku uvítají příchod daňové svobody až 28. června.

Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhla Jižní Korea, kde si letos připomněli den daňové svobody 22. dubna. V Evropě jsou pak daňově nejsvobodnější Švýcaři se 4. květnem.

Naopak nejdéle si počkají daňoví poplatníci ve Finsku, kteří mají den daňové svobody až 3. srpna a jen o čtyři dny dříve přivítají daňovou svobodu v Dánsku.

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Reklama

Související témata:

Výběr článků