Hlavní obsah

Někde jsou povodně, jinde vyschly rybníky

2. 7. 2020, 22:48
Novinky, Milan Vojtek

Jeden vypadá jako zarůstající louka, druhý má sice aspoň trochu vody, ale přítok, kterým nic nepřitéká. Prvnímu rybníku nepomohly ani dva uplynulé měsíce bohaté na srážky, ve druhém přibylo pár centimetrů vody. Hustopeče na Břeclavsku řeší, jak zachránit tyto své nádrže. Problém ale je i s vlastnictvím pozemků, na nichž leží.

Foto: Milan Vojtek, Právo

Přední rybník měl na začátku června trochu nevábné vody. Na konci měsíce se jeho hladina o pár centimetrů zvýšila.

Článek

Rybníky byly zřízeny už v padesátých letech 20. století, napájel je potok Štintovka. Teď je jeho koryto vyschlé, a i když z pramene voda vyvěrá, je jí tak málo, že se brzy vsákne do půdy.

Údolí je zatravněné, když nějaká voda spadne, hned se vsákne
Miloslav Dohnálek, rybářské sdružení

A do menšího Zadního rybníku neteče nic, zarůstá trávou. Přední rybník ještě trochu vody má.

Chybí spodní voda

„Současný stav Předního rybníka má několik příčin. Hlavní je všeobecné sucho, dále pokles hladiny spodní vody a hlavně to, že oba přišly o jediný přítok z pramene Štinkovky,“ uvedla Jana Hönigová z vodního hospodářství Odboru životního prostředí Hustopeče.

Foto: Milan Vojtek, Právo

Zadní rybník se od začátku do konce června nezměnil, zůstal bez vody, jen tráva na dně povyrostla.

Pokusy o zlepšení situace nepomohly. „Bagroval tu Spolek Všehoschopných i my, rybáři. Udělali jsme vše, aby voda tekla. Jedinou možností by snad bylo navrtat pramen, ale není tam dost spodní vody. Údolí je zatravněné, když nějaká voda spadne, hned se vsákne,“ uvedl Miloslav Dohnálek z rybářského sdružení Hustopeče.

Vodní nádrže jsou po deštích naplněné, v boji s dlouhodobým suchem ale nestačí

Domácí

Se spolkem a městem zkusili před dvěma lety vybagrovat koryto Štinkovky, ale kýžený výsledek se nedostavil. Problémem je také špatný stav hráze, která propouští vodu, hráz však není v majetku města. „Hustopeče mají snahu vše řešit. K dispozici je schválený projekt opravy nádrže. Hráz ale patří Povodí Moravy,“ řekla Hönigová.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře nádrže převzali od zrušené Zemědělské vodohospodářské správy, Zadní rybník opravili už v letech 2013 a 2016.

„Na rekonstrukci Předního máme stavební povolení. Rozpočet je asi patnáct milionů korun. Plán počítá s rekonstrukcí hráze, výpusti, bezpečnostního přelivu a s částečným odtěžením nánosů,“ uvedl mluvčí Chmelař.

Povodí žádá o dotaci z programu zaměřeného na malé toky a vodní nádrže. Problémem je ale vlastnictví pozemků. „Bohužel vlastníme pouze jeden z pozemků mimo Přední rybník v místě původního koryta Štinkovky, další pod hrází i s vodní plochou jsou majetkem města. Bez dořešení vlastnických vztahů není možno investici z programu hradit,“ řekl mluvčí.

Velká voda dělala problémy. Na Havlíčkobrodsku evakuovali dětský tábor

Domácí

Starostka Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků) uvedla, že s Povodím Moravy jednali o řešení.

„Město by se podílelo polovinou spoluúčasti, patnácti procenty ceny díla. Vlastníme část pozemků, svůj podíl bychom hradili z jejich ceny,“ uvedla.

Ani oprava nemusí pomoct

Ani oprava hráze ale nemusí pomoct. Chmelař říká, že hlavní příčinou potíží je nedostatečné množství vody v potoku.

„Zadní rybník se od opravy nepodařilo plně napustit, dnes je suchý. Přední rybník má minimální přítok. Odstraněním nánosu z něj by za stávajícího stavu podzemních vod asi nedošlo k plnění spodní vodou, naopak, pokud nedojde k hydrologické změně, může být problematické jej znovu napustit,“ upozornil.

Reklama

Výběr článků