Hlavní obsah

Komunisté v návrhu zákona proti prznění češtiny udělali hrubku hned v první větě

24. 1. 2019, 17:12

Návrh komunistických poslanců uzákonit státní jazyk České republiky, kterým chtějí podle svých slov zabránit prznění češtiny, vzbudil ohlas nejen svým záměrem, nýbrž i formou. Hned v první větě návrhu je totiž hrubá chyba.

Foto: Novinky

Návrh zákona o státním jazyce

Článek

Vzletná slova o tom, že „Parlament České republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že český jazyk je nejdůležitějším znakem svébytnosti českého národa, nejvzácnější hodnotou jeho kulturního dědictví a výrazem suverenity České republiky i všeobecným dorozumívacím prostředkem jejích občanů, který zabezpečuje jejich svobodu a rovnost v důstojnosti a právech na území České republiky, se usnesl na tomto zákoně...“, ukazují, že s přechodníky a jejich správným užitím nebojují pouze žáci a studenti v hodinách češtiny. Potíže dělají i zákonodárcům, kteří hovoří o krásách jazyka a brojí proti nespisovným výrazům ve veřejném prostoru. [celá zpráva]

Archaické přechodníky se v dnešní době používají zřídka. A když už se jimi někdo chce blýsknout, velmi často udělá chybu. Jak připomíná jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, „využívá se jich především v psaných projevech ve vyšším stylu odborném a uměleckém (tam i jako prostředek humoru k dosažení úsměvné ironie)“.

Ustupujeme cizím jazykům. Benevolentně

Není jasné, kam stylově patří návrh zákona o státním jazyce, ale v rámci legislativně-technických úprav by mělo dojít k opravě tvaru přechodníku. Vzhledem k tomu, že slovo parlament je mužského rodu v jednotném čísle, správný tvar přechodníku je vycházeje.

Komunisté chtějí uzákonit používání spisovné češtiny a v důvodové zprávě k návrhu normy, kterou představili ve středu, například píší: „Dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka.“ Jen v této větě se objevují hned dvě přejatá slova, která by bylo možné bez potíží nahradit českými výrazy.

Reklama

Související články

Výběr článků